Városliget
       XIV. kerület, Városliget
 
 

A Városliget Budapest legrégebbi és egyben legnagyobb közparkja, a főváros kedvelt pihenőhelye és kulturális centruma. A Városliget a Budapestre látogató külföldiek elsődleges célpontja a park területén található jelentős számú műemlék miatt. A Millenniumi Emlékmű Budapest egyik jelképe, a Széchényi-fürdő pedig Európa legnagyobb gyógyfürdője.


HIRDETÉS

Teljes területe 1 km², ami 100 hektárt jelent (összehasonlításként: a Central Park 3,41 km² területű). Ebből mintegy 81 hektár a tulajdonképpeni park, és abban kb. 6500 fa áll. Városrész minőségében hivatalosan néhány lakó-, illetve irodaházat is hozzászámolnak a peremén.

A Városligetet többször is átalakították vagy építettek rá különböző épületeket és kiszolgálóegységeket, de 2014-ben a Kormány elhatározta, hogy a Liget Projekt keretében európai szintűvé építi át és fejleszti fel Budapest legnagyobb és legszebb közparkját.

A Városliget régi zöldfelülete csupán a liget területének 60 százalékát tette ki, és az itt található épületek is csak 5,5 százalékot foglaltak el a parkból: a fennmaradó mintegy 35 százalékot lebetonozott parkolók és utak adták. A meghirdetett tájépítészeti pályázatnak köszönhetően a burkolt felületek egy részének visszaparkosítása révén 5 százalékkal növekedett a Városliget zöldfelülete. Az átfogó parkpályázat a zöldterület rehabilitációja, gyarapítása és a növényállomány védelme mellett nagy hangsúlyt fektetett az új sétányok kialakítására, új köztéri bútorok kihelyezésére, a régiek felújítására, új játszóterek és sportpályák, többek között egy 2 kilométeres kivilágított futókör kiépítésére, a Városligeti-tó rehabilitációjára, az akadálymentesítésre, valamint az új épületek és a park kapcsolatának megteremtésre. Az elmúlt években számos szervezet, intézmény, egyesület és környékbeli lakos mondta el ötletét, javaslatát a Városliget megújításáról, így a pályázati kiírásban számos olyan elem található, amely ezen civil egyezetéseknek köszönhetően fogalmazódott meg. A munkálatok 2017-ben kezdődtek el. Budapest lakossága a minden elemében megújult, zöldebb és vonzóbb Városligetet 2019-ben, az új múzeumok elkészültét követően vehetett birtokba.

A beruházás során a Városligeti tó nagyobb lett, és állandó vízfelület borítja. Ehhez annyit kell tudni, hogy ősszel a Műjégpálya területét körbekerítik mobilgáttal, kiszivattyúzzák a vizet, megtisztítják a tó medrét, a halakat átrakják a megmaradó tórészbe, majd beüzemelik a hűtőcsöveket tavaszig. Tehát a tó egy részén nem lett állandó a vízfelület, viszont összességében megnövekedett a tó területe.

A Városliget felújításáról időközben több visszajelzés is érkezett: a külföldön is bemutatott Liget Projekt programját Franciaországban a MIPIM elnevezésű legjelentősebb nemzetközi kiállításon - ami gyakorlatilag a műfaj Oscar-díja - a legjobb Európai Uniós nagyprojektnek választották, világszerte egyedül csak a japánok városfejlesztése tudott rákontrázni Ligetre.

 

A Városliget képeit a felújítás után tesszük közzé! (a szerk.)

 

Adatok

 
 Kialakításának éve: 1810
 Mérete: 100 ha
 Funkciója: park
 
 

Megközelítés

 
Széchenyi fürdő
 
Kacsóh Pongrác út
 
Hősök tere
 
 
   
 

Ajánlott linkek

 
 

Ajánlott cikkek

 
 

Ajánlott linkek

 


A megújult Városliget térképe

 

 

  Műemlékek és látnivalók
Fővárosi Állatkert
   

A Fővárosi Állatkert Magyarország legrégebbi és legnagyobb gyűjteménnyel rendelkező állatkertje, mely a Városligetben található.  1866-ban nyitották meg. Ma az ország egyik leglátogatottabb kulturális közintézménye: évente 1,5 millió fő keresi fel.

 
Millenniumi Emlékmű
   

A Hősök tere Budapest legnagyobb hatású tere a Városliget szélén, szűkebb értelemben véve a Millenniumi Emlékművet jelöli. A Hősök tere az előtte fekvő Andrássy úttal együtt a Világörökség része.

 
Szépművészeti Múzeum
   

A Szépművészeti Múzeum a Hősök tere műemlék-együttesének része. Gyűjteményeiben, melyek az európai képzőművészet minden korszakába bepillantást engednek, a leghíresebb művészek alkotásai is megtalálhatók, műtárgyainak száma jóval meghaladja a százezret.

 
Vajdahunyad-vára
   

A Vajdahunyad-vára az Alpár Ignác építész által, 1896-ban alkotott épületegyüttes a budapesti Városligetben. Nevét az erdélyi vajdahunyadi várat mintázó főhomlokzati részéről kapta. Falai közt jelenleg a Mezőgazdasági Múzeum működik.

 
Széchenyi gyógyfürdő
   

A Széchenyi gyógyfürdő Budapest és egyben Európa legnagyobb fürdője, melynek építését 1909-ben kezdték meg Czigler Győző tervei alapján. A Városligetben található fürdő termálvízellátását 6 kisebb kút biztosítja.

 
Műcsarnok
   

A Műcsarnok Budapest legnagyobb kiállítóterme, amely a Hősök terén található a Szépművészeti Múzeummal szemben. Leginkább a mindenkori kortárs művészetek kiállításainak ad helyet. 2011 óta a Magyar Művészeti Akadémia felügyelete alatt áll.

 
Olof Palme-ház
   

További információ a műemlékről a megújult Városliget átadása után érhető el!

 
Jégpálya
   

A Városligeti Műjégpálya talán a világ legszebb panorámájú jégpályája, ahol számtalanszor rendeztek már hazai és nemzetközi versenyeket is. Télen a budapestiek egyik kedvelt szórakozást és kikapcsolódást jelentő helye. A jégpályát 2010-ben felújították, pavilonját pedig kibővítették.

 

 

Néprajzi Múzeum
   

További információ a műemlékről a megújult Városliget átadása után érhető el!

 
Közlekedési Múzeum
   

További információ a műemlékről a megújult Városliget átadása után érhető el!

 
Magyar Zene Háza
   

További információ a műemlékről a megújult Városliget átadása után érhető el!

 
Új Nemzeti Galéria
   

További információ a műemlékről a megújult Városliget átadása után érhető el!

 
Pannon Park
   

További információ a műemlékről a megújult Városliget átadása után érhető el!

 
Városligeti Színház
   

További információ a műemlékről a megújult Városliget átadása után érhető el!

 
56-os emlékmű
   

Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére állították fel 2006-ban a Városliget szélén.

 
Időkerék
   

Az Időkerék a világ egyik legnagyobb homokórája, amelyet 2004. április 30-án, Magyarország EU-csatlakozása alkalmából avattak fel Budapesten, a Városliget szélén. Átmérője 8, szélessége 2 méter; vörös gránitból, rozsdamentes acélból és golyóálló üvegből készült. Tömege 60 tonna.

 

 

 

 

  A Városliget története

A Városligetnek majd hétszáz éves története van. Krónikáját az 1700-as évek végén kezdték el megírni, s előtte csupán egy mocsaras, elkerülendő területről beszélhetünk.  Az 1241-es tatárjárás idején egy Ugrin nevű kalocsai érsek néhány száz főnyi csapatával kitört Pestről a mai Városliget irányába, de a mocsaras vidéken elakadva a tatár sereg könnyűszerrel lenyilazta őket. Ugrin nagy nehézségek árán tudott csak megmenekülni.  Az ezt követő években IV. Béla kőből készült várakat és kolostorokat kezdett el építeni. Többek között a domonkosrendi apácáknak a Nyulak-szigetén (a mai Margitszigeten), akiket különféle kiváltságokkal ruházott fel.

A Városliget akkori területe akkor került a rend birtokába, amikor a király az 1259-es alapítólevelében nekik ajándékozta a Pest körüli Nemus, Nogust, Ökörd nevű földeket, valamint a Sull (Süly) és Sinkota (Cinkota) falvakat is. Amikor a király 1270-ben elhunyt, a domonkosok és Pest városa között végtelennek tűnő pereskedések kezdődtek a földekért, ugyanis a pesti polgáron nem tudták elviselni az ő terhükre történő egyházi terjeszkedést.

A nádor 1374. április 2-i oklevele szerint az apácák Pest és Pilis vármegyék közgyűlése előtt tiltakoztak az ellen, hogy a pesti polgárok Jenő és Bécs nevű birtokaik határain belül területeket foglaltak.

A tárnokmester 1416. március 16-án kelt oklevele szerint a pesti polgárok az apácák Kisjenő nevű birtokán szőlőket és kerteket telepítettek és káposztát termeltek (per plantationem vinearum ac constructions ortorum seminationemque caulium).

A domonkosok még Zsigmond királynál is panaszt tettek 1432-ben, hogy Pest nem fizet jutalékot számukra az őket megillető vámból, s még a vámszedő házukat is elkobozták. A pereskedésből ekkor is vesztesen kerültek ki, holott a törvény elvileg őket támogatta.

Mátyás korában sem ért véget a pereskedés: a király 1467. április 26-án kelt oklevele szerint Újbécset ekkorra már egészen bekebelezték a város területébe a pesti polgárok (villam Wybech vocatam sibi ipsis incorporarunt), s foglalásaikat Jenő területére is kiterjesztették. 1474. február hó 1-én pedig a váci káptalan előtt tiltakoztak az apácák az ellen, hogy a pesti polgárok Jenő nevű birtokuk határain belül nagy területeket elfoglaltak.

A vita végére már csupán az Ökördűlő területe maradt a domonkosok kezén, amely ezen időkben marhalegelő volt. E területet egy szélesebb patak szelte ketté, s közepén egy dombocska magasodott, azon pedig egy erdő foglalt helyet.

(Az Ökördűlő után volt Rákos-mező, amely a középkori Magyarország számos országgyűlésének és hadra-keléseinek színhelye volt a XIV. század elejétől kezdve. A Katolikus Lexikon szerint 1289-ben úgy említették Rákos-mezőt, hogy az ország közepe. A terület a török korban elvesztette jelentőségét, és csupán a XVIII. lett jelentős ismét, amikor a fejlődő Pest elkezdte kitermelni az itteni erdőkből a fűtéshez és az építkezésekhez szükséges fát)

Az 1500-as évek közepére a környék erdői lassan eltűntek, s a talaj füves-homokos pusztasággá változott. Amikor 1541-ben a törökök elfoglalták Budát, a domonkosok Nagyváradra menekültek, hátuk mögött hagyva a Nyulak-szigetét és a még megmaradt Pest-környéki földjeiket. Mivel a margitszigeti apácák rendje idővel kihalt, Buda 1686-os felszabadítása után nem volt aki az egykori földjeiket kezelje. Így került királyi adományként a Margitsziget a klarisszákhoz, méghozzá olyan hivatkozással, hogy ők a domonkosok törvényes jogutódjai. A klarisszák ebből kifolyólag - hogy ők az örökösök - pert indítottak Pest városa ellen, visszakövetelendő Újbécs területét. A pert Pest városa 1752-ben megnyerte, immáron végleg.

(A klarisszákat még IV. Béla telepítette be a tatárjárás után, a török hódoltságig Óbudán volt a legnagyobb kolostoruk, de a visszafoglalást követően a telek már beépült, így cserébe a budai várban kaptak építési telket Lipót király 1714-es visszatelepítési rendelete értelmében)

A Városliget ekkoriban egy homokos-füves pusztaság volt, amelynek közepén egy mocsaras résszel szegélyezett tó feküdt. Pest városának tanácsa 1755-ben elhatározta a mocsár kiszárítását, méghozzá oly módon, hogy fűzfaültetésbe kezdett a tó körül. Mivel a növények neveléséről és a terület karbantartásáról a város nem gondoskodott, ezért néhány éven belül a facsemeték kihaltak, ami pedig netán megmaradt, azt a szomszédos földekről idetévedt állatok taposták le.

1769. december 22-én jelent meg Mária Terézia erdészetre vonatkozó rendelete, amelyben benne foglaltatott, hogy mérjék fel az erdők területét, állapítsák meg fatömegüket, szabályozzák a fahasználatot, vezessenek be rendszerességet a fakitermelésbe, és gondoskodjanak az erdők számbavételéről és felújításáról, a használatok szabályozásáról, új erdők telepítéséről, biztosítsák az erdők védelmét. A rendelet kimondta, hogy ahol kevés a fa és a terület egyébként nem alkalmas sem gabona sem szőlő termesztésére, azt a területet fel kell szántani és oda fákat kell ültetni. Sőt, azokon a területeken ahol kiirtották a fákat, ott az erdőt újra kell telepíteni, s ezen új ültetéseket gondozását kötelezővé tette és megtiltotta rajtuk a legeltetést. Mivel Pest városának sem szakembere, sem pénze nem volt a rendelet végrehajtására, ezért azt nem tudták szakszerűen végrehajtani. Gondot okoztak a környék állattenyésztői is, mert az új telepítésekre vonatkozó legeltetési tilalom betartása megoldhatatlannak tűnő feladat elé állította a város vezetőit: mivel Pest környékén alig volt legeltetésre fogható alkalmas terület, ezért az erdőtörvényt folytonosan elszabotálták.


Pest és környékének mezőgazdasági térképe 1799. körül, egy kéziratos, vászonra vont, színezett papírtérképen
(kép: Budapest Főváros Levéltára)

Az újabb erdősítési hullámot II. József 1785-ös erdőtörvénye váltotta ki. E törvényben eltörölte az örökös jobbágyságot, és – többek között – a szabad költözködés és szakmaválasztás, illetőleg az ingó vagyon feletti rendelkezés jogának biztosításával igyekezett javítani a legalsó – és egyúttal legnépesebb – társadalmi rétegek életkörülményein. A pátens értelmében tehát az egykori jobbágyok ezentúl szabadon rendelkezhettek ingóságaikkal és zavartalanul használhatták telküket, ahonnan a földesúr törvényes indok nélkül már nem űzhette el őket.

II. József nemcsak megújította Mária Terézia erdőtörvényét, hanem annak végrehajtását szigorúan megkövetelte, sőt ellenőriztette is, újabb fásítások következtek, s ekkortól Új Városerdőnek kezdték nevezni a területet. Ettől az időszaktól beszélhetünk a Városligetről, mert ez a céltudatos telepítési akció tekinthető a mai Városliget megalapításának. Ebben az időben persze nem ezt a nevet viselte, mert a német lakosság saját anyanyelvén Stadtwald-nak, vagy Stadtwaldchennek nevezte.

1785-ben Lechner Tóbiás polgármestersége alatt kezdődött a futóhomok megkötése akácfákkal. Ennek kivitelezője Stolc János selyemtenyésztési felügyelő volt, aki Tréfa János erdőkerülővel eperfákat is ültetett.

Boráros János polgármester fejlesztési tervei számára 1794-ben megnyerte Batthyány József hercegprímást, s javasolta a területen egy városi vendéglő felépítését. Batthyány ezen évben 24 esztendőre bérbe vette a területet,
és ugyan bérleti díjat nem kellett fizetnie, viszont vállalta a terület tervszerű fásítását és kiépítését. A város ugyanakkor vállalta, hogy az elkészült gazdasági épületeket és fogadókat a 24 év elteltével napi áron átveszi, továbbá azt is, hogy megépíti az Angol király nevű fogadótól a Városerdőbe vezető utat, annak két oldalát fasorrá képezi ki a hercegprímástól kapott fákkal, majd a fákat és az utat gondozza, karbantartja. Batthyány még bortermelési jogot is kieszközölt magának, amelynek alapanyagát a közeli szőlőföldekről biztosította.

A hercegprímás a bánáti német határőrezred földmérőjét, Witsch Rudolf mérnököt bízta meg a munkák irányításával, aki közel kétezer emberével látott neki a munkálatoknak. A mérnök hamarosan kialakított egy tavat, benne két szigettel.


A majdani Városliget környéke és tavai 1799. körül
(kép: Budapest Főváros Levéltára)

Batthyány József már nem élhette meg a főallé átadását, mert 1799-ben meghal, így a terület tulajdonjoga öccsére, Batthyány Tódorra szállt. Ő a vállalt feltételeknek nem tett eleget, így amikor Pest város tanácsa megelégelte a gróf viselt dolgait, az addigra Batthyány-erdőnek nevezett Városerdőt visszavette tőle. A gróf a döntést egy úgynevezett felségfolyamodvánnyal élt, de azt a kancellária elutasította.

1800-ban Pest városa a Városliget melletti földterületet telkekre osztva árverésen eladta, azon kikötéssel, hogy  a telektulajdonosok e sivár területet művelés alá vegyék. Rumbach Sebestyén 4 telket vásárolt meg, összesen 8313 négyszögöl terjedelemben s azokon az árverési feltételeknek megfelelően, szőlőt kezdett ültetni. Kútásás közben vasas forrásra bukkant, melynek gyógyhatásaitól indíttatva, fürdőház és szálló építésére határozta el magát, ami viszont az árverési feltételek szerint nem volt megengedve. Eleinte zavartalanul ment minden, mikor azonban 1806. június 28-án vendéglőtartási jogért folyamodott, a pestvárosi tanács betiltotta az építkezés folytatását azon indokolással, hogy a fürdőtartási jog kizárólag a várost illeti. Ez a betiltás annyira sértette Rumbach Sebestyént, hogy 1806. december 1-én tisztiorvosi állásáról is lemondott, jóllehet a helytartótanács 1806. szeptember 9-én kelt leiratával megengedte, hogy a megkezdett építkezést befejezhesse. A fürdő végül 1806 végén megnyílhatott, amely Pest első gyógyfürdője volt. A doktor hamarosan hírnevet szerzett magának: nem csak a szegény betegeket gyógyította ingyen, hanem a budai és pesti katonai kórházakban való szolgálatáért sem fogadott el tiszteletdíjat. Önzetlensége a rászoruló betegeken kívül kivívta az uralkodó elismerését is, melynek eredményeként - már mint tiszti orvos - nemesi címet kapott (később a tiszteletére utcát neveztek el róla Erzsébetvárosban).

(Érdekes, hogy a kor nagy utazója, Schams Ferenc a korabeli viszonyokhoz képest drágának számítja a dr. Rumbach-féle vasfürdőt (németül Eisenbad). Elmondja, hogy a fürdő vizének erős szénsavgáz-tartalma van, amely egy rész vasat old fel. A fürdőt reumatizmus, hemorroid-panaszok és idegbetegség esetén használták, és egy órára 1 forintba került, tehát igen drága volt, hiszen a budai hévízfürdőkben egy óra fürdés a közös medencében mindössze 2 krajcárba került.

Dr. Rumbach Sebestyénről és annak fürdőjéről dr. Gárdonyi Albert, Budapest székesfőváros főlevéltárosa "Pest város első gyógyfürdője" cím alatt rövid megemlékezést közölt az azóta sajnálatosan megszűnt História című gyűjteményes kiadványnak "Pest-budai Emléklapok" sorozatában:

"Schams 1821-ben kiadott "Beschreibung der Freystadt Pest" című művében nagy elismeréssel emlékezett meg dr. Rumbach Sebestyén pesti vasas fürdőjéről (Eisenbad), amely szerinte Pest városa első és egyetlen gyógyfürdője volt. A fürdőt Rumbach Sebestyén 1806-ban alapította, a kevéssel előbb életre hívott Városliget és a tüzérségi szertár közötti területen, s a maga idejében élénk keresletnek örvendett. A tüzérségi szertár emlékét legalább a Lőportár-dűlő elnevezés őrizte meg számunkra, Rumbach Sebestyén vasas fürdőjének azonban még a nyoma is elveszett, mert a későbbi Podmaniczky utcát éppen a fürdő területén át vezették. Pedig díszes fürdőépület lehetett, mert Schams szerint 18 fürdőszobán kívül lakószobákkal és vendéglővel is fel volt szerelve, hogy a fürdőzők igényeinek minden tekintetben megfelelhessen".

Minthogy Dr. Rumbach leányai Bécsbe mentek férjhez, feleségének 1835-ben bekövetkezett halála után maga is Bécsbe költözött s itt is halt meg 1844-ben, 83 esztendős korában)


1806-ban a városi tanács javaslatára a városligeti tó vízszintjét szabályozó csatornát átépítették, amelynek két lefolyási irányt adtak meg: északnak és délnek is egy-egy csatorna vezetett ki a tóból.

József nádor 1808 októberében (hét évnyi előkészület és huzavona után), végre meg tudta alapítani a Királyi Szépítő Bizottmányt, amelynek szervezésében 1813-ban pályázatot írtak ki "a város minden osztálya" számára egyaránt hasznos és kellemes mulatóhely megtervezésére (lásd: Egy nemzetközi tervpályázat). A beérkezett pályázatok közül Heinrich Nebbien (a magyarban Nebbien Henrik) műkertész elképzeléseit fogadták el. Nebbien valódi népkertet kívánt teremteni, és ennek tervein közel három évig dolgozott.

(Nebbien aprólékosan feltérképezte az akkor 1.161.729 m²-es területet, talajmintákat gyűjtött, felmérte a Liget fáit és bokrait. Tanulmányában vázolja a korszerű kertművészet követelményeit, ismerteti a Városliget adottságait, és a kertészeti kiképzés részletes tervét a talajminőség és a vízellátás alapján állítja össze. Nebbien annyira hitt abban, hogy itt valami maradandót alkothat, hogy a pályadíjat azon nyomban felajánlotta a terv megvalósítására, egyben díjazás nélkül elvállalta a munkálatok igazgatását és felügyeletét. Elképzelései túlzóaknak tűntek – a teljes kiépítés 700 000 koronába került volna, és ennyi pénze se a városnak, se a Bizottmánynak nem volt. Ezért a nélkülözhetőnek tűnő látványelemek (amfiteátrum, díszes főbejárat) elhagyásával a költségvetést 300 000 koronára csökkentették. A Liget rekonstrukcióját 10 évre nyújtották el, majd József nádor adakozásra szólította fel a város polgárait és a magyar főurakat, de mindössze 45 000 koronát sikerült összekalapoznia; ezt is úgy, hogy 6000-et ő maga adott. Az adomány nagyobbik részét, mintegy 30 000 koronát a polgárság adta; a nagyobb arisztokrata családok – a Batthyányak, Pálffyak és a Grassalkovichok – nem áldoztak erre a közösségi célra. Ezért a városi tanács az első évre 10 000, a második évre 20 000 korona kölcsönt vett fel, amit a liget várható jövedelméből (a halászat, csónakáztatás, a kocsma bérlete, a mutatványosok bérleti díjai, valamint a Városliget melletti telkek értékesítése) kívánt visszafizetni. Ehhez kellő alapot adott az a tény, hogy a város belső részeiről az építkezések miatt kiszoruló mutatványosok olyan helyet kerestek maguknak, ahol felverhetik sátrukat – és erre mi sem lehetett alkalmasabb az egyre kedveltebb kirándulóhellyé váló Városligetnél. )


A Nebbien terveiben szereplő Dedrona-kapu a rondó felől nézve
(tetejét Dedrona alakja ékesítette volna, aki a koncepció szerint a római mitológia virág-,
és tavaszistennőjének, Flórának a lánya, és a fák úrnője)

A liget bejáratának kapuzata anyagi okok miatt sosem készült el, de a kialakításra szánt hely megmaradt. Viszont kialakították a rondót, amely egy 100 öl átmérőjű gyepkör volt, s amelyet egy hármas útrendszer ölelt körül. A sávok mindegyike kettéosztott, jobbra tartó haladási irányú volt, és a kapuzat beléptetési logikáját követte: a legbelső kör a gyalogosoké, a középső a fogatoké, míg a legszélső a lovasoké volt.

1810-ben Grossinger (vagy Grosser) Leopold mutatványos érkezett először: 400 forint befizetése után két évre borkimérési jogot kapott, így megnyithatta a liget első kocsmáját a "Stokvájdliban" (ez a Városliget német nevének, a  Stadtwaltnak gúnyneve volt). A kocsma mellett - évi 50 forint adó terhe mellett - egy lovakkal hajtott körhintát (akkori nevén "forgókát") is üzemeltetett.
Levéltári források szerint Grossinger nevéhez fűződik a Vurstli alapjainak megteremtése.

Őt követve egyre másra telepedtek meg az újabbnál-újabb mutatványosok a ligetben: 1811. június 3-án, a Városerdőben került sor az első olyan léggömbrepülésre, amely már embert is szállított. Fedélzetén két bécsi fizikus utazott: dr. Kraskowitz és dr. Männer. A selyemhálóval bevont textil-léggömböt hidrogénnel töltötték meg, s egészen Gyöngyösig repültek vele.

A textilből készült léggömböt, amelynek selyemháló burkolata volt, hidrogénnel töltötték meg. A léggömb nemcsak embert szállított, hanem állatokat is, a kis selyem ernyőkkel ellátott háziállatok a nézők ámulatára sértetlenül ereszkedtek le a földre. A budapesti Városligetből felbocsátott léggömb egészen Gyöngyösig repült, s ott utasaival simán földet ért.

Szintén Pestről érkezett a ligetbe a tiroli Aloys Schmidt, aki 1815 áprilisában kért engedélyt ahhoz, hogy a Városligetben mutatványai számára házikót építhessen. A saját tervezésű mutatványos bódéjában bemutatott műsor négy részből állt: az elsőben felesége természeti ritkaságokat mutatott be (krokodilust, kardhalat, fókát, lófejű disznót, valamint a színét váltó „néger kígyót”), a másodikban maga Aloys Schmidt lépett fel a számolni tudó csoda lóval, amelyik "patájával ki tudta dobbantani hány óra van, vagy pedig hány éves valaki". Ezután egyensúlyozó és gólyalábas produkciók következtek. A műsor fénypontja a "Levegőképek" bemutatója volt.

Grossinger és Schmidt mellett és után egyre másra vertek tanyát mutatványosok és csepűrágók a Városligetben. Központjuk az István út (ma Ajtósi Dürer sor) és Aréna út (ma Dózsa György út) által közbezárt sarkon volt. Azért itt, mert ez a hely közel volt a Nebbien tervei szerint elkészült Rondóhoz), a Városliget ekkor legrendezettebb részéhez.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nebbien legfőbb törekvése az volt, hogy a Városliget 133 holdas területe, a tájképfestészet eszköztárának felhasználásával, hűségesen tükrözze az idealizált táj, a természeti tér attribútumait.

Ennek érdekében több, önmagában is lényeges egységre tagolta a parkot, melyek külön-külön és összességükben is hivatottak voltak megteremteni az embert városi létből kiemelő, zöld sziget illúzióját.

Nebbien gyakorlatilag két részre osztotta a népkertet: az ekkor még félig-meddig mocsaras tóra és környezetére (ez a mai tó környéke és az Állatkert, Cirkusz Vidámpark által határolt terület), illetve egy inkább homokos, fákkal beültetett részre (ez a mai Ajtósi Dürer sorig húzódó terület). A városligeti fasort, ami az urbánus környezetből a Ligetbe torkolló forgalom fő tengelye volt, Nebbien az ide tervezett érkező-térrel (rondó) zárta le és a kert széleit magas növésű, a szelet és a port felfogó fákkal ültette körbe.


A városligeti Rondó és környezete Erhárd Ágost 1847-es térképén (kép: Budapest Főváros Levéltára)
(felette kör alakú épület a körhinta "Ringel-Spiel", mellette jobbra a kocsma "Grosser Wirtshaus" néven)

A jelenleg álló legöregebb platánokat 1818 és 1830 között telepítették át a Városligetbe József nádor alcsúti arborétumából. A fákat télen, havas úton, ökrös szánokkal szállították mostani helyükre.

1826-ban Anton Frigyes bécsi szitásmester építette meg 5978 forintért a Városliget első műszaki alkotását, a Páva-szigetet a szárazfölddel összekötő hidat. Ez volt az első, vas tartószerkezetű híd Pesten: 22 méter távot hidalt át, szélessége 1,8 méter volt. A függesztő-műves szerkezet fapadlós pályáját kétoldalt két-két drótkötélre függesztették; innen kapta a Dróthíd nevet.


A Drót-szigeti híd korabeli képeslapon
(a hidat Anton Frigyes tervezte és építette, amit 1865-ben bontottak le)


A tó és szigetei a drótból készült híddal

(A nagyobbik sziget (a Páva-sziget, később József nádor emlékére: Nádor-sziget) a XX. századra eltűnt, hiszen a tavat az Ezredéves Kiállítás miatt részlegesen betemették és elvesztette sziget jellegét: a mai Felső-tó és a mai Széchenyi fürdő között helyezkedett el. A kisebbik sziget első neve Drót-sziget volt, később ezt változtatták Széchenyi-szigetre, ezen áll ma a Vajdahunyad-vár (a Drót név abból eredt, hogy a kis szigetre 1826-tól 1865-ig egy 22 méter hosszú drót szerkezetű híd vezetett))

1827-ben a Szépítő Bizottmány részére összefoglalót ír Dorffinger József András kamarai tisztviselő a Városerdőt érintő tervek végrehajtásáról. A 24 pontos összefoglalót végül azzal értékelte, hogy az "részben teljesítve" van.

1830 nyarán már céllövölde és csúszda is működött, itt láthatták az emberek Antóniót a kardnyelőt és itt állt ki bárki ellen birkózni Horánszky, az erőművész.

1830-ban, a rendkívül hideg télben József nádor engedélyt adott a Fasor fáinak kivágására, hogy Pest lakossága azzal fűthesse házait. Ezen a télen 99 napon keresztül, december 9. és március 19. között folyamatosan be volt állva a jég Pest-Budán. A Pressburger Zeitunk írja: "irtóztató nálunk a tél keménysége, a hó a városban is térdig ér, az utasok elakadnak, nem tsuda, hogy reggelenként embereket találnak megfagyva, ami a vidéki utakon még gyakrabban megesik".

1834-ben láthatta először a város közönsége Ernst Mensen norvég gyorsfutót, aki azzal kápráztatta el az embereket, hogy a Városliget elején lévő tisztást ("rét-kör"-t, azaz a Rondót) háromszor futotta körbe gólyalábakon, egy-egy kört négy perc alatt téve meg. Rövid pihenő után újabb futószám következett: 45 perc alatt 15-ször futotta körbe a tisztást, most már gólyalábak nélkül, 15 perccel kevesebb idő alatt, mint azt előzetesen ígérte. Korabeli sajtóhírek szerint "a számtalan nép, mely tetszése szerint fizetett, mennyit akart, s a futás útját körülfogta, harsogó éljennel köszönté meg pálya végén ezen futóvendéget".

1832. július elsején indította útjára Pest első omnibuszjáratát Kratochwill János vendéglős, amelynek egyik végállomása a ligeti Páva-szigeten volt.


A pesti omnibusz korabeli ábrázoláson

1835-ben települtek a Ligetbe Scalabrini József kötéltáncosai, majd 1837-ben a Szépítő Bizottmány engedélyezte Tauber Fülöpnek, hogy tánchelyiséget építsen. Az első állandónak szánt mutatványos bódét 1838-ban építtette Wexlehner Sebestyén.

Az 1838-as pesti árvíz idején több ezer, a városból kiszorult ember menekült a Városligetbe, ahol a dombokon, buckákon dideregve várták több napig, hogy az ár levonuljon. A jeges ár néhány háztömbnyire állt meg a liget határaitól.

1840-ben nyílt meg Ivanovics András homeopatikus által a második gyógyfürdő a ligetben, Pesti Vízgyógy és Edző Intézet néven. Az intézmény 24 szobát bocsátott a betegek részére. Az Orvosi Hírlap írta: "az izzadás különös, csupán erre szánt szobákban és nyoszolyákban fog történni és az üres idő zongorával és hírlapokkal ellátott különös ebédlőben lesz lerövidíthető". A vendéglőben a nők és férfiak együtt lehettek jelen, míg fürdőzéskor - a kor szokása szerint - szét voltak választva. A fürdő néhány év múltán veszteségesé vált, így kénytelen volt bezárni.

1842-ben elhunyt József nádor leánya, Hermina Amália Mária főhercegnő. Ezután a város négy tekintélyes polgára megkérte a Szépítő Bizottmányt, engedjék meg nekik, hogy önkéntes adakozásból kápolnát állítsanak a főhercegnő emlékére – kedvenc sétahelyére, a Városerdő keleti oldalára. A Hermina-kápolnát Hild József tervezte, és alapjait már 1842-ben lerakták. A kezdeti lendület után azonban az adományok lassacskán gyűltek, így az építkezés lelassult, majd a szabadságharc idején le is állt.


Franz Josef Sandmann litográfiája Rudolf Alt festménye nyomán (1845)

Az 1849-es tavaszi hadjáratban Heinrich Hentzi, a budai vár parancsnoka május 5-én ágyúztatni kezdte Pestet, miután a magyar csapatok megkezdték Buda ostromát. Az ágyútűz alá vett területek lakosai a Városligetbe menekültek, és ahogy az ostrom elhúzódott, kialakult a városligeti menekültváros. Schöpf-Merei Ágost ide költöztette ki a Pesti Kisded Kórházat is. Május 20. után az emberek visszaköltöztek otthonukba.

A szabadságharc bukása után sokáig nem nyúltak hozzá, de végül 1854-ben folytatták a Hermina-kápolna építését, mivel addigra újabb adományok érkeztek az alapba. A városi tanács 9500 forintot szavazott meg erre a célra. A kápolnát végül 1856. szeptember 8-án szentelte fel Scitovszky János hercegprímás. A felszenteléskor Liszt Ferenc vezényelte a férfikórust.

1855-ben Adolf Fischhof vízgyógyintézetet rendezett be a liget mellett. Ő volt az 1848-as forradalmi mozgalom egyik vezetője, a bécsi diákok légióinak parancsnoka és a Közbiztonsági Bizottság elnöke. A Kremsier Parlament 1849. március 7-i feloszlását követően Fischhofot letartóztatták, lázadással és árulással vádolták, de 9 hónapos börtönbüntetést követően felmentették. 1875-ig szentelte magát az orvosi gyakorlatnak, amikor is a romló egészsége miatt kénytelen volt visszavonulni.


A Városliget sarkában, a Hermina út és a mai Ajtósi Dürer sor találkozásánál működött a Fischhof hidegvíz-gyógyintézet.
A szanatórium specialitása a hideg vizes borogatás alkalmazása volt.
Ezen a telken működik ma a Teleki Blanka Gimnázium és a Vakok Intézete.

Fischhof Vilmos a Priessnitz-féle hidroterápiás gyógymóddal kezelte az ehhez elég gazdagok képzelt vagy valódi nyavalyáit. Tornácos, svájci stílusban épült, az akkori körülményekhez képest minden kényelemmel felszerelt gyógyintézetét a mai Teleki Blanka Gimnázium és a Vakok Intézete helyén építtette fel. Az épületben ülőfürdők és izzasztószobák várták a gyógyulni vágyókat. Fischhof intézetében gyógyulni nem volt olcsó mulatság: egy havi kúra áráért külföldön 3-4 hónapos kezelést lehetett venni.

A liget tulajdonjoga 1861-ben visszaszállt a városra. 1863-ban Petz Ármin főkertész vezetése alatt újraszabályozták a tavat, és újabb növényeket telepítettek.

Az Állatkert gondolatát Rómer Flóris, Kubinyi Ágoston, Rottenbiller Lipót és Szabó József vetették fel először, míg nem 1865-ben megalakították az Állatkert Részvénytársulatot, amelyekhez az épületeket Skalniczky Antal és Koch Henrik tervezték, a növényeket Xantus János és Gerenday József gyűjtötték össze. A városi tanács a hatalmas területet mindössze évi egy arany bérleti díj fejében adta át a Társaságnak állatkert építése céljából, harminc évre. Petz Ármin és Reitter Ferenc csatornázási mérnök tervei szerint, 1866-ban alakították ki az állatkerti Nagy-tavat (ami mai formáját 1912-ben nyerte el).


A városligeti tó és az Állatkert 1866-ban (háttérben a budai hegyek, a bagolyvár és a fácánház)


A majomház

A kert 1866-ban nyílt meg 31 hold területen. 1907 és 1912 között átépítették, az épületterveket Kós Károly, Neuschloss-Knüsli Kornél és Zrumeczky Dezső készítették. A kis- és nagyszikla építését olasz mesterek végezték a Földtani Intézet irányításával. Az Állatkertben szórványosan megtelepedett mutatványosokból alakult ki később az Angol Park, majd 1950-től Vidámpark, amely 2013-ban zárt be végleg.

 

Az Angolpark története a bajor származású Meinhard testvérekkel kezdődött. A vurstli vállalkozóiként több sikeres mutatványt üzemeltettek, amelyek közül kétségkívül a sárkányvasút volt a legnépszerűbb. A siker nyomán annyi tőkére tettek szert, hogy abból meg tudták venni a Hermina út túloldalán található három telket, hogy azt egybenyitva egy egységes szórakoztató parkot hozzanak létre. Azért, hogy a park korszerűségét, modern voltát hangoztassák, a megnyitás előtt „amerikai parkként”, illetve „angol parkként” emlegették. Az 1910. március 27-én megnyílt komplexum kapujára végül az Angolpark név került.

Érdemes persze megemlíteni, hogy ez a név a történelem viharai közepette időnként megváltozott: az őszirózsás forradalom idején Nemzeti Park, a tanácskormány uralma alatt Néppark, a második világháború idején pedig Hungária Park néven üzemelt.

Az Angolpark újdonsága elsősorban abban rejlett, hogy az egymás mellé állított, egyenetlen színvonalú szolgáltatást kínáló önálló mutatványos bódék helyett, egységesen igazgatott, komplex szórakoztató parkkal várták a látogatókat, rengeteg korszerű szórakozási lehetőséggel. Ezek persze a későbbi Vidámparkkal ellentétben nem feltétlenül a gyermekek, hanem inkább a felnőttek igényeihez voltak igazítva. Éppen ennek tudható be, hogy az Angolpark hajnali kettőig volt nyitva, a legnagyobb élet pedig este kilenc és éjfél között volt, különösen a tánclokál és a bajor söröző, illetve az esti varietéprogramot kínáló étterem környékén.

Az Angolpark a második világháborúig a pesti középosztály egyik kedvelt szórakozóhelye volt. Az ostrom során azonban sok játék megsérült, némelyiküket már kijavítani sem lehetett. Ráadásul a háború után az Angolpark mindenestül a megszálló szovjet hatóságok tulajdonába ment át, mivel a tulajdonos Meinhard-família jogilag németnek, tulajdonuk pedig német tulajdonnak számított. A háborút követő néhány évben így közvetlenül szovjet irányítás mellett üzemelt az Angolpark, majd területét és játékait – a szomszédos vurstlival együtt – az 1950-ben megnyitott Vidámpark örökölte meg.

Az Angolpark eredeti játéküzemeiből és létesítményeiből a Vidámpark viszonylag sokat át tudott venni. Egy részüket azonban az elkövetkező években, évtizedekben lebontották, s volt olyan is, amely leégett. Így a régi Angolpark játékai közül csak a hullámvasút, illetve az alatta található mesecsónak maradt ránk.


A vurstli utolsó helyszíne, a mutatványosok utcája, amelyet az Állatkert területéből hasítottak ki (kép: ZooBudapest.com)
Az 1830-as évektől egyre több mutatványos jelent meg a Városligetben, s mivel rendszerint egymás mellett állították fel bódéikat, sátraikat,
körhintáikat, afféle mutatványos telepet alkottak. Ezt a telepet nevezte el a pesti nyelv vurstlinak. A név eredetére több elmélet is van,
az egyik szerint a név a ligeti lacikonyhák kedvelt árucikkére, a tormás virslire (Würstchen, Würstl) vezethető vissza.

Kútfúrás

1868-ban jelent meg a Városliget életében Zsigmondy Vilmos bányamérnök, aki a magyarországi artézi kutak fúrásának kialakítója és elterjesztője, a Magyar Tudományos Akadémia tagja volt. Zsigmondy élete egyik legnagyobb munkájára készült, amikor mélyfúrással hévízforrást kívánt feltárni a Városligetben. A fúrás évekig eltartott, s még 1877-ben is annak abbahagyását javasolták a magas költségek miatt. A víz ugyan már 1877 októberében feltört, de a kút fúrását csak rá egy évre hagyta abba, amikor elérve a 970 méter mélységet, kellő mennyiségű forró víz tört fel a felszínre. A lefúrt kútból feltörő hévíz a magas gáztartalom miatt forrni látszott, a magas oldott ásványtartalom miatt a szabadba kerülő víz mésztufa jellegű lerakódásokat, kiválásokat eredményezett. Ez a kút akkor Európában a legmélyebb fúrások közé tartozott.


Az artézi kút korabeli képe (kép: ismeretlen)

A Vasárnapi Újság ekképp számol be a sikerről 1878. október 20-án: "A városligeti artézi kut, (970-4 méter mély) Zsigmondy Vilmos bányamérnök ezen ez időszerint utolsó s legnagyobbszerű, és a világ öszszes artézi kutjai sorában az első helyet elfoglaló műve, kész. A közönség nagy érdeklődéssel viseltetett és viseltetik e nagyszerű mű iránt, a hírlapok pedig sokat közöltek már róla; érdekesnek tartjuk azért ez alkalommal megismertetni a műszaki tudomány előhaladásának azt a vívmányát, mely lehetővé tette, hogy behatolhassunk a föld kérge alá oly mélységekre, a minőt azelőtt nem is hittek képzelhetőnek".

A kút naponta 1200 m3 73,8 Celsius-fokos vizet szolgáltatott. Ebből a vízből kezdetben a Nádor-szigeten ideiglenesen kialakított Ártézi Fürdőt, majd később a Széchenyi gyógyfürdőt látták el forró gyógyvízzel (amely csak a század végére készült el). Zsigmondy Vilmos a munkálatok közben a fúróiszapban felfedezett foraminiferák (mészvázas egysejtűek) mikroszkópos tanulmányozása közben szemét megerőltetve egyik szemére megvakult. Ezután az évtized végére vállalkozásának irányítását unokaöccsére, Zsigmondy Bélára bízta.


A Városliget német nyelvű térképe 1873-ban
(Az Andrássy út ekkor még nem létezett, annak Városligetbe futását csak jelölték a térképen)
(kép: Budapest Főváros Levéltára)


Zsigmondy Vilmos
(1821-1888)

"A városligeti artézi kutat még mindig mélyebbre fúratja Zsigmondy Vilmos mérnök, mert ez által folyton nagyobbodik vízbősége és melegsége. Mikor egy dolomit-réteget elértek, 921 méter mélységben dolgozott a véső, és egy nap alatt 1400 köblábnyi 32 Beaumur foknyi melegségű víz bugyogott föl.
Most 934 méternél mélyebben vannak s egy nap alatt 8208 köbláb vizet kapnak, mely 45 foknál is melegebb. E vízmennyiség, hideg vízzel vegyítve már 2000 fürdőre elégséges volna"

Vasárnapi Újság,
1877. október 28.

 

 

Kiállítások kora

Magyarország első iparkiállítása 1842-ben volt "Első magyar iparműkiállítás" néven. E rendezvényt 1843-ban és 1846-ban is megismételték, majd hosszú szünet következett, mígnem az újraalakított Iparegylet 1867-ben kezdeményezte, hogy 1871-ben rendezzenek egy "Magyar Általános Kiállítás"-t a Városligetben. Mivel a később rendezendő 1873-as "Bécsi Kiállítás" előkészítésére elfogyott az összes pénz, ezért a 71-es városligeti kiállítást nem rendezték meg, viszont az Iparegylet 1879-ben ismét kezdeményezte a kiállítás megrendezését, amelyet 1884-ben kívántak megtartani. A főváros törvényhatósága csak akkor volt hajlandó támogatni a gondolatot, ha nem az Iparegylet, hanem a kormány vállal felelősséget a kiállításért. 1883-ban az Országgyűlés törvénybe iktatta az Általános Kiállítás megrendezését, amelyet nem 84-ben, hanem 1885-ben tartottak meg.

A szervezést egy 61 tagú bizottság irányította, amely minden egyes kiállításra szánt terméket komoly mércének vetett alá, s három feltételnek kellett megfelelniük:
1. általában kiállításra bocsáthatók-e?
2. az egyes csoportok számára kibocsátott külön utasításoknak megfelelnek-e?
3. azok a magyar korona területén termeltettek-e, vagy lényeges részükben a magyar korona területén állíttattak-e elő?


A kiállítás főbejárata a Stefánia út felől (rajz: Dörre Tivadar)

A Városligetet ez alkalomra ismét átalakították: elkészült a Stefánia sétány (amely később az Olof Palme sétány nevet kapta), szabályozták a tavat, majd ismét átalakították a Rondót. Az újonnan emelt 105 épület miatt sok-sok fát kellett kivágni. Legnagyobb épületét Ulrich Keresztély tervezte: ez volt a 14.000 m2 alapterületű Iparcsarnok. A Város rengeteg pénzt költött az utak kövezésére, a liget feldíszítésére, és a Stefánia sétány világítására. A főváros felszólította a rendőrfőkapitányt, hogy biztosítsa a közjárművek tisztaságát, követelje meg a hordárok tisztes öltözetét, és biztosítsa, hogy a városba érkező idegenek meg legyenek óvva a csavargók zaklatásától.

A kiállítás 1885. május 2-án, Rudolf trónörökös védnökségével nyílt meg, a hivatalos katalógus szerint 270.000 m2-en, 600 kiállítóval. A pótkiállításokkal együtt 300.000 m2 összterületen a magyar kiállítók mellett 200 külföldi cég is bemutatkozhatott. Az állandó kiállításon kívül még 21 időleges kiállítást is tartottak.


Az Iparpalota épülete (rajz: Dörre Tivadar, kép: Vasárnapi Újság)

A kiállítás mellett több nemzetközi kongresszust is tartottak: helyet kaptak az agrár, a bányászati, kohászati és földtani egyesületek találkozói. A kiállításon 1.760.000 látogató vett részt. A kiállított épületek közül nem bontották le az Iparcsarnokot, a Műcsarnokot és a Királyi-pavilont. Az előbbi két épületben múzeum, míg a pavilonban cukrászda működött tovább.

A kiállítás befejezte után is folytatódtak a különféle pavilonok építései: 1891-ben építette Wulff Ede a Beketov Mátyás és András tulajdonát képező cirkuszt. 1894-ben épült Zrumeczky Dezső tervezésében a Vampetics-vendéglő, melyet később Gundel vett át.

Néhány évvel később felmerült, hogy egy országos kiállítás keretein belül ünnepeljék meg az ezer évvel ezelőtti honfoglalás emlékét, de a vezető körök nem voltak biztosak abban, hogy ez mely évben történhetett. Megindultak az idevonatkozó kutatások, így sorra jöttek az újabbnál újabb évszámok, de egyezségre nem jutott senki. Abban az egyben azonban körülbelül minden nézet megegyezett, hogy a magyarok bejövetele évének meghatározása attól függ, mely évre tesszük azt a bolgár hadjáratot, amely a magyarok bejövetelét megelőzte. Ezt a bolgár háborút a 893., 894., 895. és 896-ik évre is teszik; ezek szerint tehát maga a honfoglalás is 894–898 közt történt.

Mivel a krónikák leírják, hogy Bizáncban ekkoriban napfogyatkozás volt látható, ezért ez fontos kiindulópont volt a kutatók számára. Az akkori bizánci császár, Bölcs Leó egyik krónikása ugyanis feljegyezte, hogy Bizáncban, délidőben "Napfogyatkozás állott be, úgy hogy éjjel lett a hatodik órában, és a csillagok megjelentek". Lakits nagy gonddal 21 napfogyatkozás adatait határozta meg, majd megállapította, hogy ezek közül a 891. augusztus 8-án beállt fogyatkozás az egyedül számításba vehető jelenség. A fogyatkozás után eltelt időt is számításba véve, végül a honfoglalás időpontjául a 895-896 éveket jelölte meg. Ezt az időpontot az úgynevezett fuldai évkönyvek is megerősítik.

Salamon Ferenc történetíró hívta fel rá Lakits Ferenc csillagász figyelmét a magyar honfoglalás időpntjánk akkor még tisztázatlan kérdésére (A bizánci és a nyugat-európai krónikák alapján csak annyi volt megállapítható, hogy a magyar törzsek 888-ban még nem jelentek meg hazánk mai területén, 900-ban azonban már bizonyosan birtokukba vették a Kárpát-medencét). Lakits ennek alapján a napfogyatkozás évét 891-ben jelölte meg: szerinte a Bizáncból látható napfogyatkozások közül egyedül a 891. augusztus 8-ai felel meg a krónika leírásának. Ez a dátum már szélesebb körben talált pozitív visszajelzésre, így az Országgyűlés - néhány év gondolkodási idő után - kimondta, hogy a millenniumi ünnepségeket 1895-ben kell megtartani (
1892/II. törvénycikk).

Az előzetes költségvetési tárgyaláson nyilvánvalóvá vált, hogy az elkövetkezendő három év nem lesz elegendő a tervezett kiállításra való felkészüléshez, ezért az Országgyűlés egy évvel elhalasztotta az ezredik évforduló megünneplését, majd 1896. április 21-én ünnepélyes ülésen tárgyalta és fogadta el azt a törvénycikket, amely az ezredéves ünnepet törvénybe iktatta ("
1896. évi VIII. törvénycikk a honalapítás ezredik évfordulójának megörökítésére alkotandó művekről"). Még a törvény megalkotása előtt döntöttek arról, hogy ünnepségeket rendeznek a jubileum alkalmából, de döntés született 400 új népiskola létrehozásáról is. A politikai pártok a millenniumi ünnepségek idejére szüneteltették a politikai vitákat (treuga dei). A kiállítási épületek összköltségére 4,5 millió forintot, az emlékhelyek megépítésére pedig 5,2 milliót szántak.

Az Ezredéves Országos Kiállítást 1896. május 2-án nyitotta meg I. Ferenc József. Ugyanezen a napon helyezték üzembe a földalatti vasutat, a Siemens-Halske Villamossági Rt. alkotását. A nagyszabású kiállításra 200 épületet emeltek (bővebben lásd a mellékelt hivatkozáson). A kiállítás november 3-ig tartott.


A kiállítás főbejárata (kép: Fortepan)

A kiállítással nem az ország gazdasági teljesítményének, megismertetésén és népszerűsítésén volt a hangsúly, hanem a reprezentáción: ideiglenesnek szánt, könnyűszerkezetes papírmasé épületeket építettek, színházi díszletekkel. Ezek elbontását tervezték a kiállítás vége után, de - miután a lakosságnak tetszettek a kiállítás helyszínei - végül néhány épületet tartós anyagokkal újraépítettek, s meghagyták azokat az utókornak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Fuldai Évkönyv (Annales Fuldenses) a 680 és 901 közötti időszakra vonatkozó adatokat tartalmazza, és a feltételezések szerint részben a fuldai monostorban készült.

Magyar szempontból a legfontosabb része a 882-től a 901. évig terjedő eseményeket tárgyalja. A nyugat-európai források közül a Fuldai Évkönyv számol be a legrészletesebben a honfoglalásról, annak közvetlen előzményeiről, illetve a magyarság Kárpát-medencéből indított kalandozásairól.

"894. Szvatopluk, a morvák fejedelme és minden hitszegés okozója, utolsó napját szerencsétlenül lezárta, miután emberi vérre szomjazva a vele szomszédos területeket csellel és ravaszsággal bejárta, utoljára is arra buzdítva őket, hogy ne a békét szeressék, hanem inkább maradjanak ellenségei földijeiknek. A magyaroknak nevezett avarok ebben az időben a Dunán túl kóborolva sok szörnyűséget követtek el. Ugyanis a férfiakat és az idős nőket mind egy szálig legyilkolva, a fiatal nőket kéjvágyuk kielégítésére barmokként magukkal hurcolva az egész Pannóniát teljesen kiirtva elpusztították"

 

 

 

 

 

 

 

 

A századforduló után

A Mezőgazdasági Múzeumot 1896-ben alapította Darányi Ignác. Városligeti ideiglenesnek szánt, majd állandóvá alakított épületét a Vajdahunyad-várat Alpár Ignác tervezte, s 1904-ben készült el.


Morelli Gusztáv metszete a Vajdahunyad-várról, 1896.

Banovits Kajetán tervezte és Ulrich Keresztély építette a Közlekedési Múzeumot, megnyitásának éve 1899. 1945-ben megsemmisült, majd 1950-ben a csarnokot a főépület nélkül újjáépítették, amit végül 2017-ben lebontottak.


A Közlekedési Múzeum egykori képe

A Szépművészeti Múzeum, a legjelentősebb magyar képzőművészeti közgyűjtemény, 1906-ban készült el, tervezői Schickedanz Albert és Herzog Fülöp.


A Szépművészeti Múzeum 1906-ban

Az ország legnagyobb emlékművét, a Millenniumi Emlékművet több művész közreműködésével Zala György tervezte és Schickedanz Albert építette. Teljesen 1929-ben készült el. Az emlékmű közepén az oszlop előtt a Magyar Hősök Emlékköve Gebhardt Béla munkája.


A Millenniumi Emlékmű 1925-ben
(a tér ekkor még burkolat nélkül)

Az 1909 és 1913 között épült Széchenyi-fürdő tervezői Czigler Győző és Dvorzsák Ede; 1927-ben Francsek Imre újabb épületrésszel bővítette. A fürdővel kapcsolatos Pávai Vájna Ferenc 1936-ban készített 1265 méter mélyfúrása, mely percenként 3500 liter 76 fokos vizet ad.

Az első világháború végének iszonyatos szén és tűzifa hiánya a lakosságot rákényszerítette a fák kivágására.

1918-ban, a Tanácsköztársaság idején a Millenniumi Emlékmű szobrai közül leemelik a Habsburgok uralkodóit ábrázolókat, Ferenc József szobormását pedig össze is törik.

A két háború között Zala György újramintázza Ferenc József szobrát, de immár a régi tábornoki egyenruha helyett koronázási díszöltönyben, ezután a többi Habsburg uralkodóval együtt visszahelyezik az eredeti helyére.

1931-ben szentelte fel Serédi Jusztinián a Damjanich utca tengelyében álló Regnum Marianum templomot, melyet Kotsis István tervei alapján 1925-ben kezdtek építeni. A délfranciás román stílusú templomot 1951-ben városrendezési okokra hivatkozva lebontották.

1938-ban a Hősök terén tartották a XXXIV. Eucharisztikus Világkongresszus egyes ünnepségeit. Az addig parkosított teret ez alkalommal látták el díszburkolattal.

 

A P.K.V.T. 1875-ben engedélyt kért lóvasút létesítésére az újonnan épült Andrássy úton, de a Fővárosi Közmunkák Tanácsa ezt városszépészeti szempontokra hivatkozva elvetette. Ugyanerre a sorsra jutott a B.V.V.V. és a B.K.V.T. közös kérelme is egy alsóvezetékes villamosvasút létesítésére. A döntést a belügyminiszter is elfogadta és határozatban kimondta, hogy "az Andrássy úti közúti vasút eszméjét, mindenkorra el kell ejteni".

A szerződés titkos záradékában a kérvényezők ugyanakkor megállapodtak, ha a villamos vasút tervét elutasítják, akkor egy földalatti vasút építésére kérnek koncessziót. Az ötlet a Villamos Vasút Társaság vezérigazgatójától: Balázs Mórtól származott.

1896. május 2-án ünnepélyes keretek között a délutáni órákban Ferenc József osztrák császár és magyar király megnyitotta a vasutat az utazóközönség számára.


A Földalatti Vasút hajdani sínpárja
fölötti vasbeton hidat Wunsch Róbert cement-technikus építette


A híd mai állapotában
(a Földalatti Vasút pályáját azóta befedték, így a sínpár mára már nem látható)

Villamosközlekedés terén, az 1950-es évek elején az alsóvezetékes rendszert felszámolták, és helyette felsővezetékes rendszert alakítottak ki. 1955 körül a 2-es metró építése miatt a Deák téri megállót kb. 40 méterrel arrébb helyezték, az eredeti megállót pedig lezárták (ma ott van a Földalatti Múzeum). 1973-ban részint a kocsiszín szűkössége miatt, részint a MÁV Kórház terjeszkedési ambíciója miatt a BKV Rt. úgy döntött, hogy elcseréli a FAV kocsiszínt (Szondi utca és Podmaniczky utca között, a Dózsa Görgy úton) a Mexikói úti telepre (mely ekkor MÁV terület volt, és kb. 2-szer akkora területű, mint a régi kocsiszín).

A csere azzal járt, hogy a felszíni végállomást és az állatkerti megállót el kellett bontani. A földalatti ettől kezdve nem bújt ki a föld alól a Wünsch-hídnál, hanem az alagutat Városligeti tó alatt elvezették (az alagút tetejét hídnak álcázva), egészen ki a Mexikói útig. Ezen lépések éppen időszerűek voltak, hisz 1973-ban volt Pest, Buda és Óbuda egyesítésének 100. évfordulója. Ekkor történtek a közúti járművek (főleg a villamosok) közti nagy selejtezések és modernizációk. A régi kocsikat kidobálták. A nyitott szakaszt 1974-ben teljesen megszüntették.


A kongresszus fő helyszínének építménye éjjeli megvilágításban

A háború előestéjén a magyar múzeumi vezetés tisztában volt a légi bombázások műtárgyakra leselkedő veszedelmével, az értékek biztonságba helyezése a megfelelően kiépített infrastruktúra nélkül azonban nem állt módjában. Ahogy akkor nevezték: „bombabiztos fedezék" híján a gyűjtemények elhelyezésére nem tudtak megnyugtató megoldást kínálni, bár megtettek mindent, ami lehetséges volt. A légitámadások elleni védekezési módokat már 1938-ban Légoltalmi rendeletben foglalták össze, amely a műtárgyak megvédése érdekében a múzeumi alkalmazottak feladatait is előírta. Emellett az óvóhelynek kijelölt, meglehetősen kis befogadó képességű részeire telepítették a legjelentősebb műtárgyakat. Az ország legjelentősebb művészeti értékeit őrző múzeumban, a Szépművészeti Múzeumban az év során egyre több különleges értékű gyűjteményt helyeztek el. Ide kerültek a legértékesebb zsidó tulajdonú műkincsek, és e múzeumban helyezték biztonságba a keresztény gyűjtők is (arisztokraták, nagypolgárok) saját, értékes műgyűjteményüket. A múzeum alagsorát a biztonság fokozása érdekében kibővítették, míg felső emeletét kiürítették. A műkincsek megvédésére nem kínálkozott optimális lehetőség, és az is látszott, hogy a háború folytatódása esetén e javak a legnagyobb veszélyben forognak. Miután az 1944. október 15-ei magyar kiugrási kísérlet nem sikerült, és a hatalmat a háború folytatása és fokozása mellett elkötelezett nyilaskeresztes kormány vette át, a közgyűjtemények csak a mentés lehetőségeit tudták számba venni. Mivel a tárgyak védelmében nem alakult ki egységes álláspont, végül a nyilaskeresztes kormányzat kiürítési intézkedései döntöttek, és a budapesti közgyűjtemények anyagának jelentős részét nyugatra szállították.

1944 novemberében a Szépművészeti Múzeum értékesebb tárgyait, teherautókon, két szállítmánnyal Pannonhalmára vitték. Az év legvégén és 1945 elején Pannonhalmáról - más, a Dunántúlról összegyűjtött anyagokkal is kiegészítve - Szentgotthárdra, a ciszterci kolostorba szállították. Szentgotthárdról a műtárgyak egy részét bevagonírozták, és Németországba vitték, ahol 1945. május elején az Egyesült Államok hadseregének kezébe került.

A második világháború bombázásai 1944-ben érték el a Városligetet, mérhetetlen pusztítást okozva; az értékes gyűjteményeket pótolhatatlan veszteségek érték, több építmény teljesen megsemmisült. A Millenniumi Emlékmű szobrai közül teljesen elpusztul II. Lipót szobra, megcsonkul Mária Terézia hazánkban található egyetlen egész alakos szobra is, és ismételten megsérül Ferenc József szobra.

A háború után szóba kerül a sérült emlékmű lebontása, ám végül csak az új rendszernek elfogadhatatlan osztrák uralkodóház képviselőit cserélik le a magyar történelem pozitív szereplőire. Így alakult ki az új névsor: Bocskai István és Bethlen Gábor, Thököly Imre, II. Rákóczi Ferenc és Kossuth Lajos.

Leggyorsabban a Vurstli tért magához és bár a háború alatt több látványosság megsérült, már 1945. május közepén fogadott látogatókat, igaz, szovjet fennhatóság alatt. 1950-ben felszámolták a Panoptikumot, majd a bábukat elásták. Ugyanebben az évben az Angol Park és a Vurstli összevonásából megszületett a Vidám Park, melynek kikiáltója 1951. augusztus 20-án így köszöntötte a látogatókat: "Elvtársak, elvtársnők, nincsenek csodák, tekintsék meg, mivel ámította egykor a dolgozó népet a reakció (...)".

Mivel a háború után még hosszú évekig csak a legfontosabb dolgok helyreállítására volt pénz (de még arra sem), ezért a Városliget múzeumainak felújítása sokáig elhúzódott. Borsos Imrére bízták a Műcsarnok helyreállítását, aki a homlokzat javítására újragyártatta a Zsolnay-kerámiákat. A Műcsarnok belterületének helyreállítása után Kákay Szabó György egészítette ki Lotz Károly eredeti, de megsérült freskóját. A Közlekedési Múzeum olyannyira megsérült, hogy csak a romok eltakarítására volt keret (a múzeum csarnokát is majdnem elbontották, de végül annak helyrehozatala mellett döntöttek, így az újjáépített múzeum megnyitására végül több mint húsz évvel a háború befejezése után, 1966. április 2-án került sor). Az Iparcsarnok olyan sérüléseket szenvedett, hogy végül lebontották. A bombázások által a Széchenyi-fürdő 20%-a megsemmisült, de szerencsére a kádfürdő részleg továbbra is folytathatta munkáját. Májusban megkezdte működést a strand, majd a férfi termálfürdőt és a férfi és női népfürdőt is sikerült üzemképes állapotba hozni.

Az Állatkert állatállományából mindössze 15 egyed maradt életben. Az 1945-ös megnyitáson zöldségeskert képe fogadta az első látogatókat: a cipészmesterből előállított új igazgató úgy döntött, hogy amíg nem tudják megfelelő állatokkal pótolni az elvesztett állományt, addig minden lehetséges helyet felásat és bevet.

A nyugatra szállított, majd lefoglalt műtárgyakat az angolszász erők hivatalos gyűjtőhelyeken őrizték tovább a származási ország azonosításáig. A magyar műkincs-gyűjteményt Münchenbe szállították, majd a származási ország megállapítása után, több részletben, 1946 decembere és 1947 áprilisa között visszaszolgáltatták Magyarországnak.

1949-ben Budapest utolsó polgármestere, Pongrácz Kálmán felvetette a Nagybudapesti Pártbizottság titkárának, hogy mivel a május elsejei felvonulásokon a Millenniumi Emlékmű miatt nem fér el a felvonuló lakosság a Hősök terén, ezért azt le kellene bontani. Szerencsére az ötletét elvetették.

Ugyanebben az évben, Sztálin közelgő születésnapja alkalmából született döntés, hogy emlékművet állítsanak a szovjet vezetőnek a Városliget szélén. Az eredeti tervekben csupán egy egy bronzból készült, 5-6 méteres szobor szerepelt, de 1951-ben úgy döntöttek, hogy ezt az emlékművet egy dísztribünnel együtt valósítják meg. Az elkészült tribün végül 19,99 méter hosszú, 4,80 méter széles és 1,75 méter magas volt, a posztamens 3,20x3,48 méter keresztmetszetű, melynek a földtől számított magassága közel 10 méter volt. Az emlékmű teljes magassága a talapzattal együtt 18 méter magasra sikeredett.


Május elsejei felvonulás a Sztálin-szobor előtt 1952-ben (kép: Fortepan)
(a Mikus Sándor által készített 65 mázsás Sztálin szoborba beolvasztották Tisza István, Andrássy Gyula, Darányi Ignác szobrait is)

A szobor miatt szükségessé vált egy olyan tér kialakítására, ahol a szobor - és vele együtt a Párt - megmutathatja magát a felvonuló lakosság előtt. Épp ezért a szobrot a Városligetben, a Dózsa György úttól mintegy 75 méterre beljebb állították fel, majd 360 méter hosszan a Hősök tere és az Ajtósi Dürer sor között kiszélesítették Dózsa György utat, ahol 60.000 négyzetméter követ, 48.000 négyzetméter betont, és 10.000 négyzetméter aszfaltot terítettek le. Ennek megvalósítása érdekében bontották el a feleslegesnek vélt Regnum Marianum templomot és a Városligeti Színházat. Az ún. Felvonulási tér ezzel alkalmassá vált milliós felvonulások megrendezésére. 1989-ig számtalan tömegrendezvény helyszíne volt a tér, és itt zajlottak a fővárosi május elsejei felvonulások is.

A Sztálin-szobor avatását hétvégén, 1951. december 16-án tartották közel nyolcvanezer ember előtt.


A Felvonulási tér (Dózsa György út) 1953-ban

 


A Hősök tere 1952-ben (kép: Fortepan)

A háború után 1946-ban rendezték az első "vásárt" a Városligetben: ez az "Ipar a mezőgazdaságban" című vásár volt, az akkor még néptelen Állatkert területén. 1947-ben a Vajdahunyad-várban rendeztek újabb vásárt, majd 1948-ban következett a harmadik, amely centenáriumi vásár néven indult, s az első 3 éves terv és a testvéri szocialista országok eredményeinek bemutatásán túl az 1848-as forradalom és szabadságharc 100. évfordulója előtt is igyekezett tisztelegni. A kiállítások szervezését a Kereskedelmi Minisztérium felügyelete mellett a Kiállítási Tanács, később az Áruminta Vásári és Kiállítási Rt. végezte.

1948-tól éveken át csak hazai gyártók állítottak ki, 1950 és 1954 között a kiállítások szüneteltek. 1955-től Budapesti Helyiipari Vásár néven újra megkezdődtek az éves kiállítások. 1957-től már külföldi kiállítókat is fogadtak. A vásár neve 1962-től ismét Budapest Nemzetközi Vásár lett (lásd:
BNV), miközben egyre nagyobb területet hasított ki a ligetből (e rendezvény 1973-ig várta a látogatóit, majd a komplexum kiköltözött Kőbányára).

A Királydombot a BNV épületek bontási anyagából, törmelékeiből, illetve a Városliget rendezése során kitermelt földből építették. Akkor még Szánkódombnak hívták. Az István, a király című rockopera bemutatója révén vált híressé.

 

 

 


A BNV területe a Vajdahunyad-vár alatt, 1965-ben


A tribün és a felvonuló tömeg május elsején, 1955-ben (kép: Fortepan)

1956. október 23-án a Felvonulási téren került sor a forradalom első tényleges, közös akaraton alapuló és később a leginkább szimbolikussá vált tettére: a Sztálin-szobor ledöntésére, amelyet több órás próbálkozás után, este 21:37-kor sikerült megvalósítani. Az emberek a szobortestet egészen a Blaha Lujza térig vitték, tovább darabolták, szétverték. Sokan elvittek apró darabokat emlékként. A hatalmas talapzaton csak Sztálin csizmái maradtak, a budapestiek ezután sokáig Csizma térnek nevezték a helyet.


A Sztálin-szobor eltávolítása 1956 telén (kép: Fortepan)

1956 után a Kádár-korszak ideológiájába nem illett bele az egykori diktátor gigantikus szobrának visszaépítése. Sem az ötlet, sem a megvalósítás magas költségei nem tetszettek a pártvezetésnek. A talapzatot egyszerű dísztribünné építették át, amelyről minden év május elsején, azaz a munka ünnepén a Minisztertanács vezetői integettek az előttük elvonuló tömegnek. A domborműveket eleinte csak rászerelt lapokkal letakarták, majd a hetvenes évek elején egy újabb átépítéskor a dísztribün új, sima burkolatot kapott.

Kádár-korszak

A Budapesti Nemzetközi Vásár oda nem illő területfoglalása ellen a Főváros igyekezett a liget egy részének pihenőjellegét megőrizni, ezért a Fővárosi Kertészeti Vállalat 1967-ben megépítette a Botanikus-kertet. Ez arra szolgált, hogy a a látogatókat a növények szeretetére nevelje, és lehetőséget biztosítson kevésbé ismert növények bemutatására és megismertetésére is. Itt található a Városliget növényanyagának legértékesebb része: pl. libanoni cédrus, hamisciprus, liliomfa, fekete dió, vadkörte, csavart akác, óriás tuja, fanyarka, papíreper, piros virágú bokrétafa, sárga virágú bokrétafa, tulipánfa, mézesfa. Csobogó patakot, lugast, díszmedencét napozóval, esőtetővel ellátott kunyhót és sétányokat alakítottak itt ki.

1972-ben nyílt meg a Vakok-kertje, amely a Vakok Szövetsége megalapításának hatvanadik évfordulójára készült el. A négyezer négyzetméteres, elkerített terület kialakításánál alapvető szempont volt, hogy a vak látogatók kerten belüli tájékozódásukat a Braille-írásos térkép, valamint a korláttal ellátott kiemelt növényágyakhoz vezető különböző burkolatú utak, és gyepfelület segítse. A kertben 4 féle fenyőfa található, tűlevelük más és más tapintású, de van itt mogyorófa, birsalma, szilva, eper, valamint szivarfa is.

Évtizedekig volt visszatérő téma a Nemzeti Színház Városligetben történő felépítése. A hatvanas években volt egy koncepció rá, hogy a színházat a Tabánban építik fel, míg a Városliget inkább egy zenepalotának adott volna otthont. A Főváros Tanácsa végül úgy döntött, hogy a színház a Városligetben épüljön meg, egyúttal egy kongresszusi- és egy ifjúsági központ is felépült volna. Ez utóbbi lett később a Petőfi Csarnok.

A színházra vonatkozó nemzetközi tervpályázatot 1965-ben hirdették meg, amelynek során az újonnan felavatott Lenin-szobrot is figyelembe kellett venni. A pályázaton 92 alkotó vett részt. Első díjat nem adtak ki, a két megosztott második díjat Hofer Miklós, valamint Jan Boguslawski és Bogdan Gniewiewski pályázatai nyerték el.

Lenin szobra egy alacsony kőfallal, előtte víztükörrel kapcsolódott volna az új színházhoz, míg a Dózsa György út felé egy hetven méter széles teraszos lépcsőt építettek volna. 1966-tól kezdődően mintegy húsz éven át folytatódott a színház tervezése, 1987-ben Gobbi Hilda színművész téglajegyek kibocsátásával is próbálkozott, majd 100 forintért látványterveket kezdtek el árusítani. de a színház végül pénzügyi okok miatt - szerencsére - nem valósult meg. 1989-ig csupán 265 millió forint gyűlt össze, míg a rendszerváltás elsodorta a színházépítési tervet. 1998-ban a Hungexpo irodáinak helyére tervezett színházat Siklós Mária, de ez a városvezetés ellenállása miatt végül szintúgy lekerült a napirendről.

1983-ban a Formula-1 magyarországi futamának megrendezésének lehetőségét is vizionálták a Városligetbe. A Bernie Eccleston-nal folytatott tárgyalások során felmerült, hogy az 1984. október 7-i futam Budapesten legyen, amelyre a Formula-1 autóverseny-sorozatot irányító cégcsoportok legfontosabb vezetője rábólintott, mondván, hogy ez lehetne a világ legszebb városon belüli pályája. A Start/Cél helye a mai 56-os emlékmű helyén lett volna, a nézők pedig mobil tribünökön foglalhattak volna helyet. Szerencsére a pályát nem itt, hanem Mogyoród mellett nyitották meg Hungaroring néven.

A 80-as években számtalan műemlék, szobor vagy emléktábla került átadásra: Anna Lind emlékkő, Olof Palme emlékmű, Churchil és Reagan mellszobra, Lugosi Béla és Washington szobra, stb.

A rendszerváltás után

1999. december 31-én akarták felavatni Janáky István Időkerekét, amelyet végül Magyarország Európai Uniós csatlakozásának pillanatában, 2004. május 1-én indult be. Az Időkerék jelenleg a világ legnagyobb homokórája, amely 8 méter átmérőjű és 60 tonnás alkotás - ebből csak a homok 7 tonnát nyom.

A regnáló Kormány 2004-ben döntött arról, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc ötvenedik évfordulójára emlékművet emel a volt Felvonulási téren. A Bizottság az egykori dísztribün helyét javasolta a célra. A Miniszterelnöki Hivatal nemzetközi pályázatot írt ki az emlékmű megtervezésére, amelyre 79 pályamű érkezett. Az Ypszilon alkotócsoport nyert, így az emlékmű az ő elképzeléseik szerint valósult meg. Az emlékmű egy 35 méter él-hosszúságú, ék alakú, háromszög alapzatú tömb, amely egyre ritkuló oszlopokból áll (lásd: 56-os emlékmű).

2010-ben eltervezték a Szépművészeti Múzeum térfelszín alatti bővítését is, amely heves viták kereszttüzébe került. E viták gyújtópontja a múzeum lépcsőjébe vágott bejáratot és a Hősök tere arculatát megváltoztató felszíni építményt kifogásoló, az Akadémia művészettörténész-köreiből kiinduló és rövid időn belül jelentős szellemi erőket mozgósító aláírásgyűjtési kampány volt. A múzeum vezetése a sikeres kampány és a közvélemény nyomására hamarosan visszakozott, elvetve a lépcsőbe vágott főbejárat tervét.


A bővítés látványterve (kép: Építészfórum)

2015. október 23-án, harminc évnyi fennállás után bezárják a Petőfi Csarnok, majd 2017 nyarán az épületet is elbontják. A Petőfi Csarnok helyén a japán SANAA (Sejima and Nishizawa and Associates) építésziroda tervei alapján fog megépülni az Új Nemzeti Galéria.

Erre a sorsra jut a Közlekedési Múzeum is, amit szintúgy 2017-ben bontottak le.

  

A Tanácsköztársasági Emlékművet az 1918-as kommunista hatalomátvétel ötvenedik évfordulójára készítették, s 1969-ben avatták fel. Készítője Kiss István volt, és Berény Róbert 1919-es Fegyverbe! Fegyverbe! című plakátjának motívumát használta fel.

A nyolc méter magas, hat tonna súlyú bronzfigura a Hofer Miklós által tervezett 20x21 méter méretű spirálisan emelkedő talapzaton, az egykori Regnum Marianum templom helyén lett felállítva.

Az emlékmű elhelyezésének egyik célja az volt, hogy a Lenin szoborral együtt a különböző felvonulások, rendezvények állandó díszlete legyen. A szobor 1990-es eltávolítása óta a talapzat maradványa spontán emlékműként él tovább: itt állították fel a Regnum Marianum Emlékkeresztet.

Pátzay Pál szobrászművész 1965-ben felavatott alkotása a Dózsa György úton, a Műcsarnok mögött állt. Az alkotás szakított a korábbi heroizáló hagyományokkal, és egy lágy tekintetű, emberközeli Lenint igyekezett megformálni. A mű monumentalitását a mögötte emelt, Weichinger Károly által készített 15 méter magas, svéd gránittal burkolt pillér adta. A szobrot 1989-ben, Nagy Imre és mártírtársai újratemetése előtt nem sokkal felújításra hivatkozva teljesen beállványozták, majd elszállították. 1990-ben a Szoborparkba került.

 

 

  A Városliget felújítása, 2018.

2014. májusában felröppent a hír, hogy az új múzeumi negyed koncepciójához igazodva, felüljáróra terelnék - még a Hungária körút elérése előtt - az M3-as autópálya bevezető szakaszának forgalmát, amely jelenleg a Városligetre zúdul. A Liget Projekt 2013 nyarán lebonyolított építészeti ötletpályázat győztes tervei szerint a Kós Károly sétányt, ahová a forgalom ömlik, teljesen lezárnák az autósok elől, sőt még a trolibuszok egy részét és Városligetet elkerülő pályára állítanák: a 75-ös és a 79-es trolik egységesen a Dózsa György úton haladnának.

Még ebben a hónapban közel félezer pályamű érkezett a világ minden részéből a Városligetben felépítendő öt új múzeumi épületekre kiírt nyílt nemzetközi építészeti tervpályázatra. A Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. a Szépművészeti Múzeummal együttműködésben február végén írt ki pályázatot az Új Nemzeti Galéria – Ludwig Kortárs Művészeti Múzeum, a Néprajzi Múzeum, a Magyar Zene Háza, a FotóMúzeum Budapest és a Magyar Építészeti Múzeum épületeire. A beérkezett pályaművek száma nemzetközi szinten is kiemelődőnek számít. A február végén kiírt nemzetközi felhívás nyílt, kétfordulós, és a pályaműveket 11 tagú nemzetközi zsűri bírálta el. Az első forduló augusztusban zárult le, a végeredményt decemberben hirdették ki. A Liget Projekt keretében felépülő öt új épület a park szélein, illetve a Városligetben található, de lebontásra ítélt építmények, beépítések helyén épülnek fel, az ígéretek szerint megóvva a park zöldfelületét.

A pályázat elbírálásánál fontos szempont, hogy a tervezett épületek flexibilis tereket biztosítsanak a következő évtizedekre a beköltöző intézményeknek és megfelelő körülményeket a látogatóbarát működéshez. Elsőrendű, hogy az új múzeumok a kortárs építészet legmagasabb színvonalán maradandó esztétikai élményt nyújtsanak a látogatónak és hozzájáruljanak Budapest épített örökségének gazdagításához, úgy, hogy tisztelettel kezelik a Városliget történeti örökségét. A cél, hogy egyedi, erőteljes építészeti gondolatot megfogalmazó épületekből álló, jól felismerhető és azonosítható együttest hoznak létre, amely képes növelni Budapest és a magyar kultúra nemzetközi ismertségét, nyitott, átlátható, hívogató közösségi tereket biztosítanak Budapest lakóinak s a belföldi és külföldi látogatóknak egyaránt, úgy, hogy az új épületek egyúttal a fenntartható építészet elvárásainak is megfeleljenek.

Júniusban hosszas egyeztetések után módosult a Városligetbe tervezett Új Nemzeti Galéria tervezési területe, valamint kiderült, hogy nem a park területén épül majd fel az eredetileg oda tervezett Gyermek és Ifjúsági Tudás- és Élményközpont. Már az eredeti elképzelések egyik sarokpontja is a zöldfelület és ezzel együtt a Liget biológiai aktivitásának növelése volt, azonban a mostani módosítások további zöldfelületi rehabilitációt tesznek majd lehetővé a Városligetben – írja Tarlós István és Baán László közös közleményében. Az újonnan elkészült szabályzat tervezete előírja a meglévő faállomány fokozott védelmét, továbbá a zöldterület folyamatos rehabilitációját. A tervezetben szerepel még a Városligeti-tó vízfelületének helyreállítása, úgy, hogy a Vajdahunyad-vár újra körbecsónakázható legyen. 4000 új növényt és 200 szemetest helyeznek ki a Városligetbe, ahol megújul számos pad, a tó napozóstégje és az iskolások játszótere is, valamint a liget zöldfelületének arány 60-ról 65 százalékra emelkedik.

Október folyamán előminősítéses, kétfordulós, nyílt nemzetközi tervpályázatot írtak ki az Új Nemzeti Galéria - Ludwig Múzeum épületére. Az új múzeumi épület tervezésére meghirdetett eljárásban a meghívott hét világhírű építésziroda mellett további három, referenciái alapján kiválasztott pályázó is részt vehetett. Az Új Nemzeti Galéria - Ludwig Múzeum épületére beérkezett 80 pályamű között a bíráló bizottság nem talált olyan pályázatot, amelyet az értékelési kritériumok összessége alapján megvalósításra alkalmasnak ítélt volna, így új eljárás kiírását javasolta. A zsűri 5 pályaművet elismerésben részesített, rangsorolás nélküli megvételre megfelelőnek talált, melyeket a kiírók tervenként 20 ezer euró összegért vásároltak meg. A Városliget Zrt. az Ateliers Jean Nouvelt, a David Chipperfield Architects-et, a Mecanoo-t, a Nieto Sobejano Arquitectos S.L.P.-t, a Renzo Piano Building Workshopot, a Sejima and Nishizawa and Associateset és a Snöhettát hívta meg az eljárásba. Olyan sztárépítészek tartoznak ezen irodák alkalmazottjai közé, mint például Renzo Piano, Jean Nouvel és David Chipperfield. Baán László szerint mind a hét, általuk megkeresett, nagynevű iroda elvállalta a felkérést, ami komoly elismerés a pályázatnak, ugyanis ezen építészek többsége az építészeti Nobel-díjnak is nevezett Pritzker-díj birtokosa, azaz a nemzetközi építészvilág legszűkebb elitklubjába tartozik.

2015 márciusában Baán László elmondta, hogy az egykori Szabolcs utcai kórház területén 2017-re Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ épül a Liget Budapest projekt részeként, 13,5 milliárd forintból. Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ 37 ezer négyzetméteres épületegyüttese raktáraknak, restaurátorműhelyeknek, irodáknak, látogatóközpontnak és a létrehozandó Közép-Európai Művészettörténeti kutatóintézetnek is helyet ad majd. A Narmer Építészeti Stúdió által jegyzett tervek szerint egy 29 ezer négyzetméteres új épület mellett megújulnak a területen álló XIX. század végi szárnyak, a nyolcvanas években emelt kockaépületeket pedig lebontják.

Két világhírű, Pritzker-díjas építésziroda tervét sorolta az első helyre az Új Nemzeti Galéria – Ludwig Múzeum építészeti tervpályázatának zsűrije.

Április 14-én a SANAA és a Snøhetta tervét egyaránt kiemelkedő értékűnek ítélte a magyar és külföldi szakemberekből álló zsűri. A két pályamű közül a tervezőkkel folytatott egyeztetések során, szakmai és pénzügyi szempontok alapján választották ki a felépítendő múzeum végleges tervét. A zsűri a pályázatok közül a két első mellett két második helyezettet is díjazott. A második helyezett a Nieto Sobejano Arquitectos S.L.P., valamint Balázs Mihály Építész Műterme és a BME Építészmérnöki Kara közös terve lett.


A SANAA terve


A Snøhetta terve

A pályázattal kapcsolatban felröppentek olyan hírek, miszerint Orbán Viktor miniszterelnök nem lelkesedik a győztes pályamunkákért. Eszerint az öt korábbi győztes múzeumról azt mondta, ő „érthetőbb, a magyar néplelket jobban tükröző” épületeknek jobban örült volna. L. Simon László a Miniszterelnökség parlamenti államtitkár pedig azt vetette fel, hogy szerinte az új Nemzeti Galériának jobb helye lenne a Várban. A miniszterelnökhöz közel álló Zoboki Gábor építész kifejezetten tiltakozó jelleggel adta be pályázatát úgy, hogy a galériát a Várba tervezte. Szerintük ezzel alternatív lehetőséget kínálnak a döntéshozóknak a Városliget túlépítésével szemben.

Júliusában L. Simon László államtitkár elmondta, hogy a Liget Projekt kapcsán a zöldfelületekről alakult ki a legnagyobb vita, a kormány célja pedig az, hogy ne csökkenjen a zöldfelületek száma, s a klasszikus közpark funkció erősödjön. Így tehát pályázatot írnak ki a Városliget közpark funkciójának erősítésére. Az államtitkár beszámolt a projekt első szakaszáról is, eszerint befejezik a Szépművészeti Múzeum megújítását, kibővítik a Közlekedési Múzeumot, megújítják a Fővárosi Állatkertet, amelybe egy úgynevezett biodóm kerül, és egy mélygarázs is segíti a Városligetbe érkezőket. Tájékoztatása szerint a Kormány partner abban, hogy folytatódjon a Széchenyi-fürdő felújítása. Emellett új épületek is kerülnek a Városligetbe: a Magyar Zene Háza és a Magyar Nemzeti Galéria, amely a Petőfi Csarnok helyére kerül.

Októberben végleges kormánydöntés született arról, hogyan is fog kinézni a Városliget. A lényeg: az eredeti tervekhez képest a Liget Projekt részeként kevesebb múzeum, de több újraépített és megújuló régi épület lesz a városi parkban 2019 közepére. A Magyar Fotográfiai Múzeum és a Magyar Építészeti Múzeum mégsem a Városligetben kap majd helyet, ugyanakkor az Olof Palme Házzal együtt újraépül az 1952-ben elbontott Városligeti Színház is, továbbá az ígéretek szerint a Vajdahunyad-vár is meg fog újulni, és zöldterületből is több lesz. Bejelentették továbbá, hogy a Ludwig Múzeum marad a helyén, a Néprajzi Múzeum viszont egy újonnan tervezett épületben érkezik az Ötvenhatosok terére, amelyre a Liget Budapest Projekt Zrt. hamarosan tervpályázatot fog hirdetni. Az elhangzottakra felmerült pár kérdés a sajtó részéről, köztük például az, hogy mi lesz a téren parkoló autók és turistabuszok végtelen sorával, ha kiszorítja őket a Néprajzi Múzeum? Válaszként elhangzott, hogy a tervek szerint egy nagyjából kétezer jármű befogadására alkalmas mélygarázst építenek, továbbá az állatkert saját, közel hétszáz helyes parkoló övezetet fog létrehozni. A turistabuszokat pedig a Szabolcs és a Vágány utca sarkán külön buszöböl várja majd. Baán László elmondta, hogy az eredeti elképzelés, miszerint az új nemzeti galéria a Városligetben a Várból leköltöző Nemzeti Galéria és a Ludwig Múzeum összeolvadásából jönne létre, a Ludwig kiesésével sem esett kútba. Az új múzeum tervei mindössze annyiban módosulnak, hogy az épület alapterülete húsz százalékkal kisebb lesz. Szintén az új fejlemények közé tartozik, hogy a Kormány szorgalmazza a Vajdahunyad-vár felújítását is, amelyre műemléki rekonstrukció vár: felújítják a külső burkolatot, kicserélik az ablakokat és megszűntetik a beázásokat. A Városligeti Színházról kiderült, hogy azt eredeti helyén és eredeti stílusában, korabeli dokumentumok alapján fogják újjáépíteni. A régi-új Városligeti Színház a tervek alapján több lesz, mint színház, a Kolibri Színházzal együttműködésben gyermek és ifjúsági tartalommal bír majd, egyfajta családi színház lesz, ahol családi- és gyermekprogram várja majd a közönséget.

Novemberben Lázár János bejelentette egy elhelyezési ötletpályázat kiírását egy új Csontváry-múzeum létrehozására, ami a Nyugati pályaudvar mögötti rehabilitálandó területen jöhetne létre. Az elképzelések szerint a Liget 2. projekt részeként épülhetne fel a Csontváry Múzeum Budapesten, a Nyugati pályaudvar mögötti rehabilitálandó területen.

Baán László, a Liget Projekt kormánybiztosa november végén elmondta, hogy legfeljebb a Magyar Zene Háza készülhet el 2018-ig, de a másik négy épület nem. Eddig ugyanis erre az egy épületre sikerült tervezői szerződést kötni 740 millió forintért. A koncerteket és zenetörténeti kiállításokat befogadó 8000 négyzetméteres pavilonnak van egyedül esélye a 2018-as tavaszi átadásra.

A tervpályázat zsűrijének tagjai:
Elnök:
- Baán László miniszteri biztos, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, Társelnök:
- Wim Pijbes építész, az amszterdami Rijksmuseum főigazgatója.

Tagok:
- Paula Cadima építész, egyetemi tanár (AA London School of Architecture);
- Fekete György belsőépítész, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke; Finta Sándor, Budapest főépítésze; Edwin Heathcote építész, a Financial Times építészeti kritikusa; Henri Loyrette, a francia Államtanács tagja, a Musée du Louvre korábbi igazgatója; Nagy Ervin országos főépítész; Sáros László György építész, a Magyar Építőművészek Szövetségének elnöke és Martha Thorne építész, a Pritzker Építészeti Díj ügyvezető igazgatója. Póttagok: Bálint Imre, a Budapesti Építész Kamara elnöke, Cselovszki Zoltán, építész, a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ elnöke, Fazakas György építész és Perényi Tamás építész, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Karának tanszékvezető egyetemi docense. Az UIA (Építészek Nemzetközi Szövetsége) tagot és póttagot is delegál a testületbe.

Döntésük alapján a Néprajzi Múzeum épületére beérkezett több mint 110 pályaműből 6, a Magyar Zene Házára érkezett több mint 170 pályázatból szintén 6, a Fotó Múzeum Budapest és a Magyar Építészeti Múzeum épületeire kiírt közös pályázatra beérkező csaknem 110 műből 5 jutott tovább a pályázati kiírás második fordulójába. A pályázók hivatalosan név nélkül, egy regisztrációs számon nyújtották be pályázatukat, a győztes kilétét csak a pályázat lezárultával hozták nyilvánosságra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A korábban megszellőztetett új projekt, a "Liget 2" a tervek szerint arról szólna, hogy rehabilitálnák a Nyugati pályaudvar és a Városliget közötti területet. Ezzel kapcsolatban Lázár János azt javasolta, hogy a Kormány döntsön a pályaudvar teljes rekonstrukciójáról. A MÁV-tól pedig a kezelésében lévő, a Nyugati mögött található és a Városligetig terjedő lerobbant területek megújítását, zöldfelületté alakítását várják úgy, ahogyan azt Finta József építész megálmodta. Baán László, a Liget Budapest Projekt kormánybiztosa a sajtónak tartott háttérbeszélgetés során elárulta, hogy a Liget 2-vel a főváros jelentős, a körútig befutó összefüggő zöld területtel fog gazdagodni, és még az is elképzelhető, hogy a Fővárosi Nagycirkusz is itt kaphat helyet.


A Városligeti Színház látványterve (kép: Narmer Építészeti Stúdió Bt.)
Az új épület kívülről hasonmása lesz az eredetinek, ugyanakkor belülről már a mai korhoz és a gyerekszínházi követelményekhez igazodik

Decemberben aláírták a Petőfi Csarnok helyén felépítendő Új Nemzeti Galéria tervezési szerződését a japán SANAA építésziroda vezetőivel. Az épület szintjeinek területe az eredeti tervekhez képest 20 százalékkal kisebb lesz. Az iroda két vezető tervezője, Szedzsima Kazujo és Nisizava Rjúe Baán Lászlóval, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosával és Mozsár Istvánnal, a Városliget Zrt. vezérigazgatójával, illetve a konzorcium magyar tagja, a Bánáti és Hartvig Kft. ügyvezetőivel, Bánáti Bélával és Hartvig Lajossal írták alá a dokumentumot. 2017-ben indulhatnak el a kivitelezési munkák, 2019 nyarán pedig megnyílhat az Új Nemzeti Galéria - mondta Baán László. Hozzátette, hogy mivel a Ludwig Múzeum mégsem költözik az Új Nemzeti Galériába, ezért a szintek alapterülete 20 százalékkal, 38 ezer négyzetméterre csökken, és mivel a kiállító- és kiszolgálóterek jelentős része térszint alatt helyezkedik el, a múzeum párkánymagassága sem nyúlik túl a 25 méteren.


Az Új Nemzeti galéria tervezői: Szedzsima Kazujo és Nisizava Rjúe
(kép: Fazekas István, forrás: HVG)

2016 januárban grandiózus tervet jelentett be Lázár János a Városliget és a Nyugati pályaudvar közötti területre: a Liget Projekt kiegészül egy “Nyugati Liget projekttel”, amelynek első koncepcióját február 10-én mutatják be Orbán Viktor miniszterelnöknek. Eddig felmerült, hogy a vasút a föld alá kerülhet, újjáépíthetik a pályaudvart, és akár egymillió új fát is ültethetnek a felszabadított területre, így kötve össze a Nyugati pályaudvar körüli területet a Városligettel.


A Városliget és a Nyugati pályaudvar kapcsolata (kép: Google)

Február 29-én elvitték a Városligetben a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum mellett álló vasúti kocsit, amely Cafe Waggon, vagy Vagon büfé néven üzemelt az utóbbi években. A vendéglátó-ipari egységgé alakított vasúti kocsit lekötötték a villan- és vízközművekről, majd egy trélerre rakták és el is szállították.

Az elszállított vagon helyén korábban (1965-től) az Orient Expressz egyik étkezőkocsija állt, amit végül a Vasúttörténeti Parkba vittek. Ez után került a két világháború között a Szolnokon gyártott vasúti kocsi a Közlekedési Múzeum mellé, amely Zöld Szemafor Söröző néven nyílt meg. A vasúti kocsi 1996-ban átkerült a Vonat Bt. tulajdonába, ekkor egy teljes körű felújítás után kezdte meg vendéglátó-ipari tevékenységét Cafe Waggon néven. A tavasztól őszig egy terasszal is üzemelő vagon a múzeumnak fizetett az áramért, a terasz helyét pedig a Fővárosi Önkormányzattól, illetve a Városliget Zrt.-től bérelte, ugyanígy bérleti díjat fizettek a múzeum épületében bérelt raktárhelyiségért is.

Március 16-án reggel elkezdték a fakivágást a Városligetben a tervezett Zene Háza helyén, ahol négy emelőkosaras járművel előbb elkezdték legallyazni a fákat, majd ezután készültek kivágni őket. Rövidesen tiltakozó aktivisták jelentek meg a helyszínen, akik riadóláncot hirdettek és minden tiltakozót a helyszínre vártak. Amikor később az aktivisták bejutottak az elzárt területre, a biztonsági őrök visszatartották őket, így némi dulakodás alakult ki. A rendőrök nem vezették ki őket, mert az aktivisták által elmondottak alapján jogilag igen zavaros a helyzet, ezért nem kezelték őket úgy, mintha birtokháborítást követtek volna el. A helyszínen aztán kisebb szóváltás alakult ki a Főkert embere és a politikusok között. A rendőrség azt a területet elkerítette, ahol a fakivágás már megindult, mivel veszélyes, ezzel együtt pedig a munkagépek levonultak a helyszínről. A Liget Projekt közölte, "az átfogó parkrehabilitáció szükségessé teszi a beteg és balesetveszélyes fák eltávolítását, de a kivágott példányok pótlásával és az ökológiai hotspotok kialakításával jelentősen növekedni fog a liget biológiai értéke". Hozzátették, a Főkert felmérése szerint a városligeti fák nyolcvanöt százaléka ápolásra szorul, tizenkét százaléka pedig egyenesen balesetveszélyes.

Március 22-én a Liget Projekt műszaki igazgatója kifejtette, hogy "ezen a területen nincs mit védeni, mert nem akarunk, és nem is fogunk több fát a Magyar Zene Házához kivágni, csak amelyiket már elkezdtük". Sághi Attila szerint a Liget felújításának, rendbetételének az ára az, hogy ott intézmények legyenek. Elmondta, hogy "a múlt heti események előtt senkinek nem tűnt fel, hogy a Főkertnek eddig is feladata volt a faállomány évi 1-2%-nak a cseréje. Mivel ezzel a cserével az elmúlt 25 évben lemaradtak, mára 10-12%-ra dagadt a beteg fák aránya. Most a fák 3 százalékát tervezzük lecserélni, átültetni, megújítani".

Miközben rengetegen tiltakoznak a Liget Projekt ellen, világhírű építészirodák versengenek a Néprajzi Múzeum megtervezéséért. Április közepén kerül zsűri elé a pályázaton részt vevő 15 magyar és külföldi építésziroda által benyújtott tervek, az eredményhirdetés pedig május végén várható. A korábbi pályázatot, amelyet a francia Vallet de Martinis DIID Architectes iroda nyert meg, végül elvetették. Állítólag nem tetszett a miniszterelnöknek a kettős kocka terve, ezért lefújták a megvalósításukat. Egyedül a Néprajzi Múzeum új épületének szándékát hagyták meg, amelynek új helyszíneként az 56-os emlékmű környezetét jelölték meg.


Az elbukott kockák: a Vallet de Martinis DIID Architectes iroda tervei

A Városliget Zrt. a múlt év decemberében írt ki új tervpályázatot az épületre, az eljárásban többek között a római 21. századi művészeti múzeumot, a MAXXI-t és a Glasgow-i Közlekedési Múzeumot tervező Pritzker-díjat is elnyerő Zaha Hadid mellett a görög fővárosban épült Acropolis Museum (Bernard Tschumi Architects) és az új kaliforniai Google székház tervezői (BIG) is ringbe szállnak a magyar múzeum megtervezéséért. A Liget Projekt keretében eddig két új épület megvalósításáról született döntés, melyeket világhírű japán építészek terveznek: az elbontandó, volt Hungexpo-irodaházak helyén épülő Magyar Zene Házát Sou Fujimoto, a Petőfi Csarnok helyén felépülő Új Nemzeti Galériát pedig a Pritzker-díjas SANAA építésziroda tervezi.

Az előbbi munkálatai már elkezdődtek, ám azt civilek egyelőre megakadályozták. Lapunknak a Liget Budapest projekt műszaki igazgatója szerdán elmondta, ott már nem akarnak, és nem is fognak több fát kivágni, csak amelyiket már elkezdték. Sághi Attila szerint a Liget felújításának, rendbetételének az ára az, hogy ott intézmények legyenek.

Az új Néprajzi Múzeum építészeti tervpályázatára beérkező pályaműveket 11 tagú, magyar és nemzetközi múzeumi és építészeti szakemberekből álló zsűri bírálja el, az eredményhirdetés várhatóan 2016 májusában lesz.

Április 15-én a Városliget Zrt. közölte, hogy a Liget Budapest Projekt keretében lebontják a régi, lepusztult elárusító pavilonokat, helyettük ligethonos pavilonépületeket fognak felhúzni. Az új pavilonépületekhez Feszl Frigyes, a Vigadó építészének a Millennium idején a Városligetbe készült terveit fogják felhasználni.


Az új pavilonok látványterve (kép: Városliget Zrt.)

 


Feszl Frigyes pavilonterve
A Millennium idején az egész Fővárosi Állatkert az akkoriban divatos orientalista stílusban épült,
így félhold alakú csúcsdíszt tettek a pavilonok tetejére, sőt így lett mecsetre hajazó épület az állatkerti Elefántházból is,
amely egy kupolás épületből és egy minaretre emlékeztető toronyból állt.
 

Május közepén megszületett a döntés: magyar építésziroda a tervezheti a Néprajzi Múzeum új épületét. Dózsa György út és az Ajtósi Dürer út sarkán építendő népies mintákkal díszített épület egy hatalmas hullámvölgyet formáz majd. A nemzetközi zsűri a Napur Architect Kft. építésziroda által vezetett konzorcium tervét találta egyhangúlag a legjobbnak, így ők tervezethetik az új Néprajzi Múzeum épületét az Ötvenhatosok terére. A zsűri döntése értelmében a második helyezett a Sauerbruch Hutton terve, a harmadik helyezett pedig a Bjarke Ingels Group pályaműve lett.


A Néprajzi Múzeum látványterve (kép: Napur.hu)


A Néprajzi Múzeum látványa a Dózsa György útról
(lásd még: az Új Néprajzi Múzeum)

A Liget Projekt közleménye szerint az új múzeummal „nem csak egy újabb emblematikus épülettel gyarapodik a főváros, hanem 140 év után végre a gyűjteményéhez méltó otthonba költözhet a több százezer műtárgyat őrző intézmény”.

Júniusban 898,2 millió forintot követel a Városliget Zrt.-től és 192 milliót a fővárosi önkormányzattól a Petőfi Csarnokot bérlő Cortina Service Kft., a bérleti szerződés idő előtti felbontása miatt. A Cortina Service Kft. 2011-ben nyerte el a Petőfi Csarnok bérleti jogát, szokatlanul hosszú, tízéves időtartamra. Ráadásul a cég 310 millió forint értékű felújítást vállalt a pályázatában, de eddig legfeljebb százmilliót költöttek az ingatlanra. Ebből 59 milliót az állami tulajdonban lévő Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. bocsátott a cég rendelkezésére. A bontás csak a tárgyalások lezárása, illetve a repüléstörténeti kiállítás elköltöztetése után kezdődhet.

A hónap végén a Ligetvédők változatos eszköztárral próbálják elejét venni a Közlekedési Múzeumnál tervezett munkálatok megkezdésének. Úgy akarják megakadályozni a Közlekedési Múzeumnál a bontási és fakivágási munkálatok megindítását, hogy felülnek a nagy munkagépekre. A hajnalban a helyszínre kitelepített biztonságiak ennek nem örülnek, és lökdösődnek, kiabálnak az aktivistákkal. Az egyik aktivista bement a kordonon belülre, őt kihurcolták a biztonságiak. A kihívott rendőrök nem avatkoztak közbe. A Ligetvédők 60 fa kivágása miatt aggódnak, illetve más fák áttelepítésének tervét nem tartják kivitelezhetőnek.

Július 6-án a Városliget Zrt. közleményben tudatta, hogy megkezdték a régi Kertemnél található Hungexpo irodaházak bontását. Mint írták, az illetékes jegyző hatósági eljárásban kezdeményezte, hogy adják át jogos használójának a Hungexpo irodaházaknál található, a Liget projekt ellen tiltakozó aktivisták által elfoglalt területet. A vagyonkezelő a Városliget Zrt., amely több mint 3 hónappal ezelőtt adta át a bontási helyszínt a kivitelező cégnek, ám az illetéktelenül ott tartózkodó tiltakozók miatt ez idáig nem tudták megkezdeni a munkát – áll a közleményben. A terület kiürítését szerda reggel indították el az illetékes hatóságok – írták. A ligetvédők szerint nem felel meg a valóságnak, hogy építési területen tartózkodnak, mert annak átadása az elektronikus építési naplóval igazoltan nem történt meg. Anélkül bárki kreálhat utólag papíron jegyzőkönyvet a birtokba adásról – állt a közleményben. A rendőrség délelőtt közölte, hogy jegyzői felkérésre intézkedtek a helyszínen. 23 fő önként kiment, 12 embert ki kellett vezetni, de őket sem állították elő, hanem szabálysértési feljelentést tettek ellenük.


A régi Közlekedési Múzeum tetején parkoló repülőgép szétszedése (kép: MTI)
Július 12-én délelőtt szállították el a Közlekedési Múzeum tetejéről a 2004 óta ott álló Antonov An-2-es repülőgépet.
A repülőgépet még 2004 tavaszán helyezték el a városligeti épület tetején; a műtárgy eredetileg a 2003-ban megrendezett,
100 éves a magyar motoros repülés című időszaki kiállításra érkezett. Ezt az An-2-est három másik Antonov darabjaiból
állították össze. A légi közlekedésben ilyen összeállításban természetesen soha nem vett részt,
a lajstromjel helyére ezért a Közlekedési Múzeum felirat került.

2017 februárban befejeződött a Közlekedési Múzeum bontása. A múzeum régi épületét a Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. megbízásából 2016 júniusában kezdte bontani a budapesti Bont-Tör Építőipari Zrt. Novemberre lezajlott az azbesztmentesítés, februárra pedig teljesen befejeződött a bontás, melynek költsége nettó 198,3 millió forint volt. Mostantól az építkezéssel folytatódhat a munka.


A Közlekedési Múzeum helye a bontás után (kép: MTI)

Májusában kiderült, hogy mégsem épül meg a Városligeti Színház a Liget Projekt keretein belül - mondta ki a legutóbbi Kormányinfón Lázár János. A miniszter úgy fogalmazott, a színház építését elnapolják. A Magyar Hírlap közölte, hogy a színház meg fog épülni, de a közlekedési kérdések tisztázásáig felfüggesztik a színház újjáépítését.

A HVG kormányzati forrásból megtudta, hogy a MÁV egykori kőbányai szerelőcsarnokait, az Északi Járműjavító területét jelöli ki várhatóan a nemsokára megjelenő kormányhatározat a Közlekedési Múzeum helyszínének, így a régi múzeumnál négyszer nagyobb, a több mint 20 ezer négyzetméteres dízelmozdony és dízel-motorkocsi javítócsarnokba költözhetnek be a közlekedési emlékek. A hatvanas években épült, ma is jó statikai állapotban lévő csarnokba könnyedén beférnek a régi mozdonyok, vasúti kocsik, autóbuszok, szemben a korábban a Városligetbe tervezett, fele ekkora méretű földalatti kiállítótermekbe. Az Északi Főműhelynek is nevezett ingatlanon ezen kívül még további 5 hektárnyi terület áll rendelkezésre, így a bővítésre is lesz mód. Igaz, az együttes legértékesebb, legszebb épületét, a műemlék Eiffel-csarnokot a Magyar Állami Operaház elhappolta a múzeum elől. Itt alakítja ki ugyanis a Dalszínház díszlet- és jelmezraktárát, és próbaszínpadát. Baán László elmondta, hogy a Városligetben ennek ellenére felépül a Pfaff Ferenc által romantikus-eklektikus stílusban, a millenniumi kiállításra tervezett pavilon-épülete, mely a magyar találmányokra alapozott műszaki csodák bemutatóhelye lesz.

Júliusban megjelent egy interjú, amelyben a Garten Studió (aki tavaly megnyerte a Liget Projekt tájépítészeti terveinek elkészítésére kiírt pályázatot) a Nebbien Henrik kétszáz évvel ezelőtti, eredeti koncepciójának helyreállítását pártolja. Sportpályák, futókör, rózsakert, kutyafuttatók, faültetés, az Olof Palme sétány megszüntetése és a Kós Károly sétány autómentesítése áll a projektben.

Kiderült, hogy az Olof Palme sétányt erre a bizonyos Nebbien-féle térszerkezetre, illetve a rondó körüli területek visszaalakítására hivatkozva szüntetnék meg, a kerékpárosoknak pedig másik útvonalat ajánlanának. Az új Néprajzi Múzeum épülete belevág majd a rondó szélébe, de nem vesz majd el többet, mint a korábbi parkoló, és egyébként sem volt túl nagy mozgásterük a tervezéskor. „A rekonstruálandó rondó egy csonka kör lesz, ez sajnos adottság” - magyarázta.

Az Olof Palme házat szerinte nem lesz nehéz megközelíteni Olof Palme sétány nélkül, mivel az épület visszanyeri az eredeti, keleti oldali bejáratát. Előtte rózsakert és szökőkút lesz.

A Kós Károly sétány is megszűnik mint autóút, de a nyomvonala megmarad és kockaköves sétánnyá építik át: az út két szélén a két járda ténylegesen zöldfelületté válik, az útnak egy része aszfalt, másik része sima, vágott felületű kőburkolat lesz, így elvileg a korzózók és a biciklisek is kényelmesen elférnének itt.

A Városligeti-tónak lépcsőzetes medret képzelnek el a tervezők, hogy a fölső résznél át tudjon bukni a víz a mederben áthaladó kisföldalatti betonalagútja fölött, és a tófenék egyre mélyüljön aztán az alsó tó felé. Lesznek pontok, ahol a kétméteres vízmélységet is el fogja érni. Szeretnék elérni, hogy a Széchenyi-sziget körbecsónakázható legyen, és még a visszaállított Páva-szigetet körülölelő tóágba is be lehessen evezni egy darabon.

Továbbra is főleg használt termálvízzel táplálnák a tavat, de több ponton eresztenék be, és tisztítóművet is telepítenének. A mostani betonmedret részben megszüntetnék, de ehhez még nincsenek részletes tervek.

A Hősök tere a mostani terveknek nem volt tárgya, a tervezők szerint azonban még zöldebbé tehető, főleg akkor, ha a díszburkolat körüli aszfaltot felszámolják.

A liget délnyugati sarkában lesznek a sportterek és egy játszótér, több emelet magas, hálós mászóka- és csúszdarendszerrel. A futókört 2 kilométer hosszúra és 1,8 méter szélesre tervezték, hogy két futó kényelmesen elférjen rajta egymás mellett. Az Ajtósi Dürer sorhoz közel, a Vakok kertje alatt lesz egy új létesítmény, egy kisebb sporttelep az iskolásoknak. Az ezt körülvevő 200 méteres futókör négysávos lesz. A Petőfi Csarnok melletti régi betonos pályákat megszüntetik. Két zárt és egy nyitott kutyafuttatót terveztek az új Városligetbe. A kiszolgáló épületrendszer egységes lenne, faburkolattal, áttetsző falakkal. Lesz köztük három vendéglátóhely és kilenc új illemhely is. A kivitelezés a tervezők számításai szerint nettó 15 milliárd forintba kerülne. A kiviteli tervek első üteme 2018 áprilisára lesz kész.

2017 november végén a Kormány 38 fára adott ki fakivágási engedélyt a Városligetben. Reggel 3 helyszínen, gyakorlatilag fél órán belül tarolták le az érintett fákat. A Városliget Zrt. elmondta, hogy "Alapos előkészítő munka és kiterjedt társadalmi egyeztetést követően októberben megkezdődött a Városliget 100 hektáros parkját érintő kert- és tájépítészeti megújítás első üteme. Ennek keretében elindult a Vakok kertje, az új sportpályák és a kutya élménypark teljes növény- és faállományának megújítása is, aminek első lépéseként összesen 17 új, egészséges és ligethonos faegyedet ültettek el az elmúlt héten, melyet további 50 követ majd jövő márciusig. Ezzel párhuzamosan pedig eltávolítanak 38 menthetetlenül beteg, balesetveszélyes, vagy a ligetbe nem való, invazív fajtájú faegyedet".

Forrás: TermészetVilága.hu, PonticulusHungaricus, Tudatosnaptár, A magyar nép története, Alfahír.hu, Archívnet.hu, Majkó Zsuzsanna, HVG, Építészfórum, Wikipédia

A Magyar Kerékpárosklub szerint óriási érvágás lenne az Olof Palme-sétány megszüntetése, amely a város egyik legforgalmasabb bringás útvonala, de a parkrendezési tervek szerint egyszerűen megszűnne. Szerintük a Hősök tere és a Stefánia út, illetve Erzsébet királyné útja között a biciklisek a Városligeten vágtak át, ennek a megszüntetésével pedig elvágnák Zuglót, illetve Kelet és Észak-Pest egy részét a belvárostól.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Városliget 77 évig volt a vásárok központja, az 1896. évi millenniumi kiállítástól kezdődően. Fénykorát a két világháború között élte itt a Budapesti Nemzetközi Vásár (BNV), a háború után zűrzavaros időszak következett, majd az 1958-as brüsszeli expó magyar sikerét követően újra rendeztek sikeres vásárokat a Városligetben. Az 1960-as években sorra épültek az új pavilonok. Az egykori Hungexpo-épületeket is ekkor építették; az itt működő vásárközpont 1974-ben költözött el mostani helyére, Kőbányára, mivel a Városliget a növekvő területi igényeket már nem tudta kiszolgálni.

Képek az elbontott Hungexpo-ról.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A Városliget felmérési térképe, 1847.

A Városliget történetének középkori epizódjai inkább benne élnek a köztudatban, mint a XVIII-XIX. századi események, melyek valódi parkká változtatták a hajdan volt mocsarat. Arról sokan hallottak, hogy itt a tatárok 1241-ben tőrbe csalták és lenyilazták a magyar harcosokat; hogy Mátyás király errefelé vadászott; hogy 1514-ben Dózsa vezetésével itt gyülekeztek a keresztesek. De hogy miképpen lett a török időkben elvadult területből gyönyörű park, az már kevésbé köztudott.

Az Ökör-dűlő vagy Ökörrét (Ochsenried) a tatárjárást követően IV. Béla király jóvoltából a Margit-szigeti apácák tulajdonába került. I. Lipót császár 1703-ban a szabad királyi városi kiváltságokkal Pest városának adományozta a területet. A Margit-szigeti domonkos apácák jogutódai, a klarisszák birtokpert indítottak a földek visszaszerzéséért, de erőfeszítésük nem járt eredménnyel. 1755-ben a többi mocsaras külterülethez hasonlóan itt is fűzfákat ültetlek. 30 évvel később, II. József erdőtörvénye értelmében akác-, majd eperfákat telepitettek, ez utóbbiakat a magyar selyemhernyó-tenyésztés meghonosítására. Az egyre zártabban beépített Terézvárosból az így Városerdővé (Stadtwald) váló kirándulóhelyet szívesen keresték fel az iparosok és legényeik. Boráros János ezen felbuzdulva szerette volna a kedvelt ligetet igazi mulatóhellyé változtatni, s 1794-ben nyilvános parkká alakította.

A következő évben felépült az első vendéglő is, a mai Washington-szobor mögött, a fasorvégi köröndnél (a vendéglőt 1906-ban bontották le). Boráros azon fáradozott, hogy megvalósuljon a tervszerű erdőtelepítés, de a belvárosi polgárokból álló tanács nem támogatta ötletét, ezért pártfogó után kellett néznie. 1799-ben Batthyány József hercegprímás más személyében meg is találta: a főpap a várostól 24 évre vette bérbe a területet azzal a céllal, hogy közkertet és mulatóhelyet létesítsen. A terveket Witsch Rudolf készítette el: a mocsarak lecsapolása, két sziget létesítése a tavon, platánsorok ültetése, fásított körút kialakítása szerepelt elképzeléseiben. A bérleti szerződés megkötésekor a város is kötelezte magát, hogy kiépíti a Városerdőbe (ez idő tájt a Batthyány-erdőbe) vezető utat, s kél oldalát a hercegprímás által adományozott fákkal beülteti. A főpap vállalt kötelezettségeit sajnos nem teljesíthette, mert röviddel a szerződés megkötése után elhunyt. Örököse, Batthyány Tivadar fittyet hányva mindenféle ígéretre, kivágatta a fákat, ezért a város felbontotta a szerződést. Pest városa viszont betartotta a megállapodást, s megépítette a kivezető utat, a városligeti fasort vagy allét, melyet négy sor fával ültettek be.

A Szépítési Bizottmány felvette programjába a Városliget rendezését, de nem tekintette központi feladatnak. 1813-ban pályázatot írtak ki rá, ezt Nebbien Henrik, a francia származású kertész-tervező nyerte meg. A bécsi Prater mintájára kialakítandó közkertre rengeteg pénzt költöttek, de ennek alig volt látszatja. Nebbien 1818-ban kezdett hozzá terve megvalósításához. A nagyvonalú elképzelések közül megvalósult a tó alakjának formálása, elkészült néhány sétány, valamint a rondó vagy nagy körönd, ez a 80 méter sugarú, fasorral övezett kör. Nebbien kétségkívül szép elgondolása olyan sok pénzt emésztett föl, hogy gyűjtést kellett indítani a további parkosításra, de ez nem hozta meg a várt sikert, még Széchenyi sem adakozott. A Városliget ettől függetlenül hamarosan mégis vendéglátó- és szórakozóhelyeiről vált ismertté.

1810-ben Leopold Grossinger bormérési jogot kapott, de emellett körhinta felállítására is kötelezték. Négy év múlva Aloys Schmidtnek engedélyezték állandó mutatványosbódé építését. A Pesther Tageblatt közlése szerint az idelátogatók szórakoztatásáról 1839-ben már több vendéglátóhely és mutatványos is gondoskodott. A nagy szigeten (ezt azóta már feltöltötték, itt épült a Széchenyi fürdő elődje) a kirándulók számára majorságot nyitottak, ahol friss tejet lehetett kapni. A bérlő, Anton Walthier nyári lakokat is berendezett. A kisebbik szigetre valódi dróthíd vezetett át, ezt 1826-ban egy bécsi szitásmester készítette, ezért is nevezték Drót-szigetnek. Ma már Széchenyi-szigetnek hívják, a hidat elbontották, s itt építették meg a Vajdahunyad várat.

A liget keleti határvonala, a Hermina út, az 1830-as évek fásításakor alakult ki. 1838-ban az árvíz elől menekülő több ezer ember talált menedéket a Városliget magasan fekvő dombjain, s a nádor a didergő szegényeknek a park fáit vágatta és osztotta ki (a nagy szigetet róla nevezték Nádor-szigetnek is). A városból óránként indult társaskocsi a ligetbe, ahol nagyon népszerűvé vált a kocsikorzó, télen pedig a tó befagyott jegén korcsolyáztak, s akár a Páva-szigetnek nevezett nagyobbik szigetet is megkerülhették.

FUIT: csak ennyit írtak arra a titokzatos sírkőre, mely ma is a Városliget nevezetessége. Arany János is megénekelte Ének a pesti ligetről című versében. A sírkő alatt Horváth Jakab pesti ügyvéd nyugszik, a Martinovics-per vádlottainak védője. Vagyonát jótékony célokra hagyta, s 700 forintot áldozott erre a síremlékre, melyet 1809-ben állítottak. A sírbolt, tartja a szóbeszéd, állítólag nem is a kő alatt, hanem attól északra fekszik.


Zárics István felmérési térképe a Városligetről, 1847.

A fent látható térképet egy elsőéves mérnökhallgató készítette a nádor halálának évében, valószínűleg nem saját felmérés alapján, hanem részlettérképek egybemásolásával. Az Institutum Geometricum növendékei 1844-ben végeztek a Városligetben gyakorlófelméréseket, s Zárics valószínűleg az ő részeredményeiket egyesítette.

A térkép a tavat és környékét ábrázolja nagyjából a mai Ajtósi Dürer sor - Hermina út - Állatkerti út - Dózsa György út által közrefogott területen. Feltünteti a séta- és kocsiutakat, a fasorokat, az épületeket, a köröndöt, a tavat a két szigettel és a hidakkal. A rondó körül a kávéház s még három másik épület alaprajza látható, a nagy szigeten a majorságé. A tó vizét levezető árok az Ajtósi Dürer sor előtt alábukott. Zárics a növényzet elkülönítésére színeket és ábrákat alkalmazott.


A Városliget eszményített képe 1860 körül

 

  Hozzászólás