Diadalkapu
       Nagyhíd utca, 1857.
 
 

Ybl Miklós megbízást kapott a királytól, hogy tervezze meg a szabadságharc utáni első, 1857. május 4-i ünnepélyes látogatásának alkalmára emelt pesti diadalkaput. A háromnyílásos, nemzeti színű (mű)márvánnyal borított, csillogó, aranyozott diadalkapu a Nagyhíd (ma Deák Ferenc) utcában, az Angol Királynő Szálloda és a leégett Német Színház között állt. Díszesebb, észak-itáliai gótikus homlokzata a Dunára nézett.


HIRDETÉS

A kapu a Nagyhíd utcának Dunára néző végén állt, ahol a hajóból kiszálló királyi pár a kapunk keresztül léphetett be a városba. Akkoriban e kapu egyike volt Pest legfontosabb díszítményeinek, s a köznyelv szerint építészeti tökélyben felülmúlta bármelyiket.


A híres Diadalkapu Ferenc József és Erzsébet királyné fogadására Ybl Miklós tervezésében
(fametszet, Vasárnapi Újság, 1857.)

 

"A gót stílben, de középkori olasz ízléssel készült mű, melyet Pest város községe emeltetett, némi gyöngéd vonatkozás akart lenni őfelségeik alig befejezett olaszországi útjára, s a pesti diadalkapu karcsú tornyocskái, csúcsos ívei, fényes domborművei, szép szobrai s vakító aranyozása bizonyosan sokakat emlékeztettek Olaszország palotáira, s különösen Florenc, Siena s más városok székesegyházaira, melyeknek építésmódja az itt követett ízlést mutatja, nagyszerű kiadásban" - írja a Vasárnapi Újság 1857-ben.

A pesti diadalkapu három boltívből állt, amelyek közül a középső a kocsiknak, a két szélső a gyalogosoknak szolgált átjárásként. A meglepő, hogy e kapu nem kőből, hanem fából készült röpke pár hét alatt, így érthető, ha napjainkra alig maradt hírmondója is. A nemzeti színű festékektől a műmárvány igazi hatást keltett, s az aranyozása, csúcsívek, toronyszélek "arany virága" minden arra járót bámulatba ejtett.

A négy oszlop fülkéit négy jelvényes alak (művészet, tudomány, ipar és kereskedelem) töltötte be, s a középső boltív zárkövében egy nemtő (genius) állott arany szalaggal, melyen az ismeretes betűk: A. E. I. O. U. (Austria erit in orbe ultima) [Ausztria lesz a legnagyobb a világon] voltak olvashatók. A fő- és mellékíveken gazdag mozaikművek mutatták a császári, Habsburg-Lotharingiai, bajor és magyar címereket. A középső kapuív koronáján Pest város nagy címere ragyogott, amely felett magasra nyúló tornyocskában Austria 7 lábnyi magas szobra állt.


Ezen a környéken volt valahol a Diadalkapu
(a Deák Ferenc utca volt ennek előtt a Nagyhíd utca, 1884-es térkép részlete)

A Diadalkapu lebontásának okáról és idejéről eddig nem kerültek elő információk.

 

Adatok

 
 Tervezője: Ybl Miklós
 Építés éve: 1857.
 Stílusa: gótikus
 Funkciója: kapu
 
 

Ajánlott cikkek

 
 

Ajánlott linkek

 
 Jelenleg nincs ajánlható link!

 

  Hozzászólás