Lloyd-palota
       V. kerület, Rakpiac (ma Széchenyi tér)
 
 

Hild épületei, már csak nagy számuk miatt is, gyakran képeztek együtteseket. Messze földön híres volt - az azóta átépült - klasszicista pesti Duna-part, amelynek kialakításában ő is közreműködött. Az akkori Kirakodó téren és a hozzájuk csatlakozó utcákban több épületet tervezett. Itt volt a Lloyd-palota, a Diana-fürdő, magánpaloták, a későbbi Európa szálló. Sajnos valamennyi már a múlté.


HIRDETÉS

 

Fényképalbum

 
   

A leghíresebb a Lloyd-palota volt. Ez az épület szimbolikus értékű volt, hiszen a fejlődő pesti polgárságot jelképezte, mint a Pesti Polgári Kereskedelmi Testület székháza. A tervek 1826-ban készültek, a nádor helyeslése mellett.


A Lloyd-palota alaprajza

Az építészről ekkorra már széles körben kedvező vélemény alakult ki, s láthatóan sikerrel érvényesítette elképzeléseit. Például a középrizalit határozott kiemelése a beépítési vonalból, provokálhatta a szakhatóságokat, de Hild esetében ez is könnyen ment. Az épület az akkori Kirakodó tér déli oldalát zárta le.

Az építkezés 1830-ra fejeződött be, s kalandos fennállásának eseményeit ott lakó hírességek, változó funkciók, átalakítások, háborúk rombolása színesítette. Végül is, 1948-ra lebontásra került. Az épület több, mint száz évig állt és mély hatással volt a pestiek tudatára. A klasszicizmus jelentős alkotása tűnt el vele.

A szabálytalan négyszög alakú telken szabályos téglalap formájú belső udvar köré szerveződött az épület. Az északi, azaz a főhomlokzatra a reprezentatív helyiségek néztek. A dunai és az átellenes oldalon egymásba is nyíló oldalfolyosóra fűzött látványos térsor alakulhatott ki. A földszinten, a tér és az utca felé, közönségforgalmi szempontból nyitott termek voltak.

Hild, ezzel az épülettel egy jól használható, egyszerű és mégis látványos épületet teremtett. Világos alaprajzi térszervezése szimmetriára törekvő volt. Ugyanez a szimmetria - természetesen - a homlokzatra is hatott. A főhomlokzat, öttengelyes középrizalittal és kétszer öttengelyes oldalszárnnyal, méltóságteljes, kiegyensúlyozott látványt mutatott. A timpanonnal záródó középső épülettömeg karcsú, két szintet átfogó jón oszlopokkal tagolt.

A földszint az említett forgalmi nyitottság ellenére, íves záródású nyílásokkal, de hatásában mégis zárt formában jelent meg, a háromszintes palotahomlokzat szabályai szerint. Az épületet, vízszintes osztópárkányok tagolásával és nagyobb ablakokkal hangsúlyozott első emelet felett, a stílus törvényszerűségei szerint, jelentőségében visszafogott szint koronázta.

Érdekes, hogy az akkorra már egységes parti homlokzat miatt az építész az épület oldalnézetén nem alkalmazott újabb tömegtagolásokat. A Lloyd-palota tömblezáró épületnek készült s távoli nézetből ezek úgysem érvényesültek volna.

Képek: Szabó Ervin Könyvtár Budapest-képarchívum


A Lloyd-palota bontásának kezdete 1913. júliusának végén

 

Adatok

 
 Tervezője: Hild József
 Építés éve: 1830
 Stílusa: klasszicista
 Funkciója: középület
 Lebontása: 1948
 
 

Ajánlott cikkek

 
 

Ajánlott linkek

 
 Jelenleg nincs ajánlható link!

 

  Hozzászólás