HIRDETÉS

Dohányzás
       39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet

A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól.


HIRDETÉS

Január 1-jén lépett hatályba a nemdohányzók védelméről szóló törvény jelentős szigorítása, amely gyakorlatilag teljesen megtiltja a dohányzást a zárt közforgalmú helyeken. Az új, dohányzási tilalommal kapcsolatos szabályok január 1-jétől hatályosak, azonban az egészségügyi államigazgatási szerv 2012. április 1-jéig nem fog szankciókat alkalmazni a szabályok megszegőivel szemben. De milyen szabályok léptek hatályba az új év kezdetével?

Nem szabad dohányozni a közforgalmú intézménynek a nyilvánosság számára nyitva álló helyiségeiben, közösségi közlekedési eszközön, munkahelyen, közterületnek minősülő gyalogos aluljárókban, játszótereken, valamint a játszóterek külső vonalától számított 5 méteren belül, vasútállomásokon, megállókban, várakozó helyeken, azok külső vonalától számított 5 méteres távolságon belül.

A módosító rendelkezések értelmében egyáltalán nem jelölhető ki dohányzóhely közoktatási intézményben, gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben, munkahelyeken (zárt térben), helyi közforgalomban közlekedő közösségi közlekedési eszközön, helyiérdekű vasúton, menetrend alapján belföldi helyközi közforgalomban közlekedő autóbuszon, valamint menetrend szerint közlekedő személyszállító vonaton.

Amennyiben a jogszabályban megállapított szabályokat valaki megszegi, akkor részére 20.000 forinttól 50.000 forintig terjedő egészségvédelmi bírságra fogják kötelezni. Ha a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó kötelezettséget nem vagy nem megfelelően teljesítik, a dohányzást érintő tilalmak, korlátozásokat megszegi, legalább 100.000 forint legfeljebb 250.000 forint egészségvédelmi bírságra kötelezhető a kötelezettségek betartásáért felelős személy. Ez az összeg intézmény, szervezet, üzemeltető vagy gazdasági társaság esetében legalább 1.000.000 forint, legfeljebb 2.500.000 forint bírságra számíthat.

A törvény rögzíti, hogy a bírságot a cselekmény súlyára való tekintettel kell kiszabni, igazodnia kell az elkövető személyi körülményeihez. Lehetőség van helyszíni bírság kiszabására is, így a törvénysértőnek 30.000 forintig terjedő helyszíni bírságot lehet kiszabni, a befizetésére 30 nap áll rendelkezésre.

Szorosan a dohányzási témához kapcsolódik azon módosítás is, hogy 2012. szeptemberétől kizárólag olyan csomagolásban kerülhetnek forgalomba a dohánytermékek, amelyek tartalmazzák a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott kombinált figyelmeztetéseket, jellemzően sokkoló képeket szöveggel együtt. Ez a kormányrendelet is január 1-jén lép hatályba, azonban csak szeptembertől kell alkalmazni.

2010. augusztusától pedig csaknem az összes budapesti gyalogos aluljáróban tiltott a dohányzás, valamint 2011. február 6-ától ugyancsak tiltott a dohányzás a budapesti tömegközlekedési eszközök megállóiban, állomásokon.

Módosított paragrafusok:

11. § A dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeket, helyiségeket, közterületeket, valamint a nemdohányzó intézményeket a 7. mellékletben meghatározott tartalmú és formájú felirat vagy jelzés alkalmazásával kell megjelölni. A felirat vagy jelzés mérete legalább A/4-es nagyságú. A feliraton vagy jelzésen szereplő „DOHÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELY” és „TILOS A DOHÁNYZÁS” szövegeknek piros színnel, legalább 30 pontos Helvetica Bold, az egyéb szövegrészeknek legalább 18 pontos Helvetica Bold betűmérettel kell készülniük.

    

20. § (1) Ez a rendelet 2013. március 1-jén lép hatályba.

(2) Az e rendelet hatálybalépése előtt az Nvt. előírásainak megfelelően kihelyezett, de a 11. §-ban és a 7. mellékletben foglalt előírásoknak meg nem felelő feliratot vagy jelzést e rendelet hatálybalépésének napjától számított 12 hónapon belül kell a 11. §-ban és a 7. mellékletben foglalt előírásoknak megfelelően módosítani vagy cserélni.

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló törvény alapján 2012.01.01-től a következő közforgalmú intézményekben:
közoktatási intézmény, gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény, valamint egészségügyi szolgáltató, zárt légtérben és az intézmény területén nyílt légtérben is tilos a dohányzás!

Nemzeti Dohánybolt

2013. július 1-től már csak az ún. Nemzeti Dohányboltban kapható cigaretta és egyéb dohánytermék vagy kiegészítő. A trafikokban a cigaretta mellett az élvezeti cikkek teljes köre árusítható, és a trafikpályázati rendszer nem szabályozza a dohányboltok elhelyezkedését.

A kirakatba semmi nem kerülhet, ami dohánytermékhez kapcsolódik, ezt a törvény szigorúan tiltja, a 18-as karikán, a feliraton, és a nyitva tartáson kívül sok más nem is lehet a bolton kívül. Belül pedig jól láthatóan, tartós táblára, kontrasztos háttérben, magyarul ki kell írni: „A dohányzás súlyosan károsítja az Ön és a környezetében élők egészségét!”, vagy: „A dohányzás halált okozhat!

Továbbra sem vehetünk cigarettát szálanként, és szivart is csak akkor, ha az adójegyet szivargyűrűnként tették fel. Ha változik a dohánytermékek adója, a régi áron legfeljebb hatvan napig árulhatják a boltban. A cigarettát természetesen továbbra is csak annyiért szabad árulni, mint amilyen ár az adójegyen is szerepel.

Nincs előírva, hogy a boltban kell raktározni a dohánytermékeket, ha a trafikos félti az árut, akár mindennap leszedegetheti a polcról a termékeket, elviheti, majd másnap reggel visszapakolhatja.

Az előírás szerint az eladónak arra kell törekednie, hogy "a boltba 18 éven aluli személy ne lépjen be és ne is tartózkodjon." Ha kiderül, hogy valaki nem töltötte be a 18. életévét, a dohány, vagy alkohol értékesítését meg kell tagadni és azonnal fel kell szólítani, hogy a helyiséget hagyja el. Ameddig nem megy el, másnak sem adható el semmi.


A Nemzeti Dohánybolt logója

Az új nemzeti dohányboltok országszerte egységes arculattal jelentkeztek, amelyeken semmilyen "nemzetközi jelzés" nem utal arra, hogy ezekben a boltokban valójában mit is árulnak. Hiába díszíti a homlokzatot a 18-as karika vagy a „Nemzeti dohánybolt" felirat, a külföldiek ettől nem lesznek okosabbak. Az eredmény: a turisták többségének fogalma sincs arról, hogy a nemzeti dohánybolt az a hely, ahol cigarettát tudnának venni, ehelyett szexshopnak, ruhaboltnak és étteremnek nézik a trafikokat.

 

Ajánlott cikkek

 
 

Ajánlott linkek