Magyar állatfajták
      
 
 

A magyar nép történetéből ismert, hogy ősidőktől fogva milyen szoros volt kötődésünk az állattartáshoz, állattenyésztéshez. Hazánkban a Kárpát-medencében őshonosnak mondott fajták fenntartása is védelmet kapott az állattenyésztési törvényben. A régi magyar háziállatfajták köre azonban ennél nagyobb sugarú, mert az „őshonos” fajtákon túl számos olyan, hosszú időn keresztül tenyésztett fajta él hazánk területén, amely állatfajták a magyar nemzeti kultúra részét képezik.


HIRDETÉS

Magyar juh
   

A juhok a száraz és meleg területek állatai, amelyek igen korán a magyarok őseihez kerültek. A honfoglalás korában két egymással rokonsági fokban álló, de különböző külső megjelenésű juhfajta élt: az ősibb jegyeket magán viselő rackajuh, melynek dugóhúzószerűen V-alakban pödrött szarvai vannak, és a cigája, mely a kis-ázsiai vadjuh, vagy az arkal leszármazottja.   

 
Magyar kecske
   

Feltehető, hogy honfoglaló elődeink a vándorlásuk során kecskét is hoztak magukkal. Az itt élő népek kecskéivel történő keresztezéséből alakult ki az őshonos magyar kecske. Azért nevezik parlagi kecskének, mert nem céltudatos tenyésztői munka eredményeképpen jött létre, valamint ridegtartásban nevelték.

 
Magyar kutya
   

A kutyák közül a kuvaszt és a komondort a honfoglaló magyarok hozták magukkal nyájaik mellett. A kuvaszt elsősorban vadászatra és terelésre, a komondort őrzésre használták. A magyar vizslát a pannon kopó egyes változataiból alakították ki az apróvad vadászatára. A puli, a pumi és a mudi igazi terelő munkakutya, míg az agár a évszázadokon át a lovas vadászatok nélkülözhetetlen szereplője volt.

 
Magyar ló
   

A magyarság történetében ősidőktől fogva kulcsszerepet játszott a ló és a lovaglás. A nomád pásztorélet, valamint a hosszú vándorlások során a ló annyira összeforrt a magyarok életével, hogy – mint Nagyváti János mondja – „eleink gyalog nem is tudtak járni, szépapáink pedig királyt is lóháton választottak és lóháton tartották az országnak gyűlését”.

 
Magyar marha
   

A magyar szürke marha a Magyarországon őshonos, törvényileg védett háziállatok egyike. Valódi hungarikum, amely szépségével, szilajságával, őserőt sejtető impozáns megjelenésével az Alföld világszerte ismert jellegzetességeihez tartozik. A magyar tarka marha pedig egy kettős hasznosítású (tej- és hústermelő), Magyarországon kialakult marhafajta. Őshonos, védett háziállataink közé tartoznak.

 
Magyar sertés
   

A sertés vagy disznó a vaddisznó háziasított formája. A köznyelv gyakran falánk és piszkos állatként említi. Viszonylag magas intelligenciával rendelkezik. A disznók magyar fajtája a mangalica, mely Magyarországon őshonos, törvényileg védett háziállatok egyike, világhírű sertésfajta. Több fajtája ismert: a szőke, a vörös, a fecskehasú, a fekete és a vadas mangalica.

 

 


 

 

Ajánlott cikkek

 
 

Ajánlott linkek

 

 

  Hozzászólás